AT&P journal 7/2006

 
 AT&P journal 7/2006

Energetika

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (on-line verzia)

Časopis v PDF:

AT&P journal 7/2006 (136 KB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

ABB, s. r. o.
Anton Mózer - Elektronika, s.r.o.
Areko, s. r. o.
B+R automatizace, spol. s r. o. – organizačná zložka
DEHN + SÖHNE
D-Ex Limited spol. s r. o.
DMS Control System, s.r.o.
ELCOM GROUP, s. r. o.
Emerson Process Management, spol. s r. o.
ExCal
Fenix SK, s.r.o.
IPESOFT spol. s r.o.
JUMO Slovensko s. r. o.
K – TEST, s. r. o.
Landis+Gyr, s. r. o.
MICROSYS spol. s r. o.
Moeller Electric s. r. o.
NES Nová Dubnica, s. r. o.
Pantek (CS) s. r. o.
POLNA corp., s. r. o.
PPA CONTROLL, a.s.
PW Motors, s.r.o.
Q-Products Industrial Computers
RACOM SLOVENSKO, s. r. o.
Rittal s. r. o.
Rockwell Automation s.r.o.
SAT Systémy automatizačnej techniky, s.r.o.
Schneider Electric Slovakia, s. r. o.
SOFOS, s.r.o.
TRANSCOM TECHNIK, spol. s r. o.
VONSCH, s. r. o.
VT-SERVICE CENTER

Obsah:

Interview
Prenos obchodných údajov doménou GSM komunikácie?
Samostatný bojovník“ už nebude v budúcnosti žiadaný   |   (68,96 kB)
Aplikácie
Moderná ČOV v Trenčíne obrovským prínosom pre životné prostredie   |   (292,57 kB)
Ethernet Powerlink na vytlačovacom stroji Eaglematic™   |   (149,17 kB)
VONSCH pomáha racionalizovať v energetike   |   (149,15 kB)
Automatic Voltage Control – systém regulácie napätia v ES SR
Technika pohonov
Elektrické pohony pre všetky druhy prostredí   |   (241,82 kB)
Elektromagnetická kompatibilita elektrických pohonov (6)   |   (259,9 kB)
Podujatia
Servery vzdialených vstupov a výstupov MOXA ioLogik   |   (50,05 kB)
Na Hannover Messe 2006 sa diskutovalo   |   (153,2 kB)
Úspešný seminár Riešenia Schneider Electric pre priemyselné aplikácie   |   (117,05 kB)
Robotická šou v Bratislave   |   (113,2 kB)
Predstavujeme
Základné jednotky Saia®PCD3.M – rozhodnite sa pre to najlepšie na celom svete!   |   (87,12 kB)
IPC
Embedded Computing – rýchle sa rozvíjajúca oblasť automatizácie   |   (37,47 kB)
Priemyselný softvér
Obsluha a sledovanie na úrovni doby SIMATIC WinCC Flexible 2005   |   (152,85 kB)
Vizualizační software Wonderware InTouch
Vodárenské informačné systémy budované firmou PROTELCONT s.r.o.   |   (159,58 kB)
Vizualizácia procesov od firmy VT-SERVICE CENTER   |   (44,78 kB)
PROMOTIC ENERG – monitorovanie energetického hospodárstva podnikov   |   (56,14 kB)
Priemyselné komunikačné siete
Integrovaná bezpečnost   |   (112,8 kB)
RACOM MORSE – rádiový komunikačný systém   |   (79,29 kB)
SOFOS – Moxa. Séria IA-5150 – malé jednoportové sériové servery   |   (77,22 kB)
Diaľkový servis pomocou adaptérov SSW7 TS firmy Systeme Helmholz GmbH
GSM/GPRS komunikácia v priemysle získava popularitu   |   (40 kB)
Ethernet si dravo razí cestu vpred (2)   |   (109,3 kB)
Prietokomery
Moderná koncepcia merania prietoku   |   (230,48 kB)
Praktické skúsenosti s ultrazvukovými meradlami Landis + Gyr
Snímače
Prevodníky vlhkosti hygrotest 650 do atmosféry s peroxidom vodíka (1)   |   (183,71 kB)
Elektrické inštalácie
Zriaďovanie systému ochrany pred bleskom a prepätím (LPS) od základov (4)   |   (208,21 kB)
Meracie systémy
Prístroj na meranie spotreby stlačeného vzduchu testo 6440 (3)   |   (106,03 kB)
Mechatronika
Mechatronické pohybové systémy (6)
Ostatné
Automatizačná jednotka SAT TM 1703 ACP   |   (191,51 kB)
Phoenix Contact pre vodárenstvo – výrobky a riešenia pre vodárne a čistiarne vôd   |   (137,8 kB)
JUMO dTRON 300   |   (44,9 kB)
ExCal   |   (34,5 kB)
RiLine 60 ešte dokonalejší prípojnicový systém od firmy Rittal   |   (153,66 kB)
Rozvádzače vn Moeller s diaľ kovým ovládaním   |   (56,78 kB)
Nový přístup k ochranným skříním provozních přístrojů   |   (93,28 kB)
Prevádzkové riadiace systémy (7) – projektovanie   |   (46,86 kB)
Skrátená príručka na opis, návrh a inštaláciu automatizačných riadiacich systémov (4)   |   (116,71 kB)

Krátke správy

Prvá infračervená kamera v tvare mobilného telefónu

Firma Bernecker + Rainer bude výhradným dodávateľom pre BMW

Nový kombinovaný zvodič prepätia s eXTras

Modulárne jednotky na zber údajov

Zber a distribúcia videodát

Rozšiřuje schopnosti systému a procesu

Posila výkonných IPC systémov

NPort-5150 – prevodník sériovej linky na ethernet s možnosťou výberu rozhrania Frekvenčné meniče – samostatne stojace moduly

AFL17M Priemyselné PPC s WIFI

Dohľad a vzdialené riadenie v jednom zariadení

Nové moderné laboratórium priemyselnej informatiky na trenčianskej univerzite

Radarový snímač na štandardné merania – VEGAPULS 61 s novou anténou

Senzory na monitorovanie presakovania

Meteo – Multisensor pre pevné aj mobilné meteorologické stanice

Odporové teplomery pre procesné aplikácie v Ex-prevedení (ATEX 100a)

Kompaktný tlakový spínač Endress + Hauser na bezpečné meranie a sledovanie procesného tlaku

Nový dataloger s prevodníkom delta/sigma a mikroradičom Flash

Z Nórska do Anglicka pomocou ABB

Spojili sa významní hráči na trhu s ERP

TPC-1570H – výkonný, bezventilátorový panelový počítač

Rodina PPC sa rozrastá

Prírastok do rodiny mini

Limitné meranie hladiny do náročného prostrediaFórum praktickej údržby, Trnava