AT&P journal 4/2006

 
 AT&P journal 4/2006

Papierenský a drevársky priemysel

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (on-line verzia)

Časopis v PDF:

AT&P journal 4/2006 (132 KB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

ABB, s. r. o.
Axess, spol. s r. o.
ControlTech, s.r.o.
Emerson Process Management, spol. s r. o.
Fenix SK, s.r.o.
K – TEST, s. r. o.
Kontron East Europe
Messe Muenchen GmbH
POLNA corp., s. r. o.
ProCS, s. r. o.
PW Motors, s.r.o.
Q-Products Industrial Computers
Schneider Electric Slovakia, s. r. o.
Siemens s.r.o.
SOFOS, s. r. o.
TRANSCOM TECHNIK, spol. s r. o.

Obsah:

Interview
Tímová spolupráca má zásadný vplyv na kvalitu projektu   |   (143,63 kB)
Aplikácie
Smurfit Kappa Štúrovo sa spolieha na tradičné papierenské systémy   |   (302,7 kB)
Aplikácia číslicového systému riadenia vo výrobni polypropylénu 3 v Slovnafte, a. s.   |   (194,75 kB)
Doplnenie funkcií existujúceho systému riadenia na blokovanie operácií v susednej výrobni
Riadiace systémy
Riadiace systémy ABB s vysokou integritou pre bezpečné aplikácie   |   (249,96 kB)
Prevádzkové riadiace systémy (4) – aplikácia funkčných blokov   |   (122,63 kB)
IPC
CompactPCI od Kontronu   |   (37,57 kB)
SOFOS – počítače v službách automatizácie   |   (57,29 kB)
Snímače
Prevodník diferenčného tlaku testo 6340 (2)
Nové a v praxi overené radarové a ultrazvukové meranie výšky hladiny
Procesné meranie hladiny – radar Rosemount 5400   |   (145,26 kB)
Novinky firmy Schneider Electric v oblasti snímačov a priemyselných relé   |   (123,9 kB)
Technika pohonov
Rozbeh a prevádzka indukčných motorov   |   (66,98 kB)
Mechatronické pohybové systémy (3)   |   (212,42 kB)
Frekvenčné meniče
Integrácia frekvenčných meničov ABB do priemyselných sietí   |   (374,62 kB)
Systémy zberu a prenosu dát
Rádiová komunikácia v priemyselnom prostredí   |   (115,88 kB)
Nové trendy
Existuje trh pre bezdrôtovú automatizáciu, telematiku a aplikácie M2M? (3)   |   (53,1 kB)
Informatika a logistika
Počítačová podpora vzdelávania pri získavaní ECDL a možnosti využívania IT pri celoživotnom vzdelávaní   |   (48,18 kB)
Podnikové informačné systémy
Vplyv stupňa vyťaženosti výrobnej kapacity na výrobné náklady   |   (43,7 kB)
Teória a prax
Řízení systémů s periodicky proměnnými parametry pomocí pevných regulátorů   |   (192,05 kB)
Ostatné
Sedem krokov k úspechu   |   (33,99 kB)
Skrátená príručka pre opis, návrh a inštaláciu automatizačných riadiacich systémov (1)   |   (52,29 kB)
Značenie v projektoch MaR zjednocuje normy (1)   |   (155,22 kB)
Jasná budúcnosť bezpečnosti v automatizácii
Spoločné úsilie – ďalšia generácia Lega MINDSTORMS Robotics   |   (47,48 kB)
Dátové úložiská – základná charakteristika   |   (47,48 kB)
IT bezpečnosť automatizačných a SCADA systémov (1)   |   (116,91 kB)
Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti v systému člověk – stroj (1)   |   (164,62 kB)
Elektromagnetická kompatibilita elektrických pohonov (3)   |   (960,59 kB)

Krátke správy

AC 500 – nové modulárne PLC

Applicator® na jednoduchý a spolahlivý návrh prístrojov

Programovanie riadiaceho systému z prostredia Matlabu a Simulinku

Inteligentná kamera od Sony

Nový Adobe Acrobat 3D urýchluje spoluprácu pri návrhu a vývoji výrobkov

Procesory PCD3.M so širokou škálou funkcií

MicroLogix 1100 so zabudovaným 100 Mbps ethernetom

Nová generácia AGP-3000 od Pro-face

Analógové merané hodnoty cez intranet a internet

Najmenší RFID cip na svete Smart IPC na báze Pentium M

PPC-158T – antikorové panelové PC

Softštartéry od PW Motors, s. r. o.

Nová generácia kamerových senzorov od Panasonicu

IVC-8371P

Technológia WRDI od IBM v cítackách RFID

USB-4761 – zber dát jednoducho a rýchlo cez USB

Jetter AG predstavil nový rad servomotorov

WSB-9150 Industrial SBC

Ruhrpilot zlepší premávku v Porúrí

Phoenix Contact podporuje Profinet

Projekt U4IS – Univerzity pre informacnú spolocnost sa už zacal

Ability Development SK si vybrala pre systémy VISION a SCADA spolocnost National Instruments