AT&P journal 2/2006

 
AT&P journal 2/2006

Hutnícky a sklársky priemysel

Krokové motory

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (on-line verzia)

Časopis v PDF:

AT&P journal 2/2006 (132 KB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

ABB, s. r. o.
AsseFin Creative Communication
B+R automatizace, spol. s r. o. – organizačná zložka
ControlTech, s.r.o.
Danfoss, s.r.o.
Deutsche Messe
ECS Služby, s.r.o.
ELCOM GROUP, s. r. o.
ELSYS, s. r. o.
EMERSON, a.s., div. CONTROL TECHNIQUES
Emerson Process Management, spol. s r. o.
HUMUSOFT s.r.o.
K – TEST, s. r. o.
MITE Košice, s.r.o.
Moeller Electric s. r. o.
NES Nová Dubnica, s. r. o.
POLNA corp., s. r. o.
PW Motors, s.r.o.
Q-Products Industrial Computers
Schneider Electric Slovakia, s. r. o.
Siemens s.r.o.
SOFOS, s. r. o.
TRANSCOM TECHNIK, spol. s r. o.
VONSCH, s. r. o.

Obsah:

Interview
Víťaz je len jeden, druhé či tretie miesto je nezaujímavé   |   (110,83 kB)
Robotika
Návrh robotizovaného pracoviska pomocou CAD – RobotStudio™   |   (234,77 kB)
Robot s kombinovaným podvozkom   |   (621,57 kB)
Generování časově optimální trajektorie pro mobilního robota s diferenciálním řízením   |   (283,03 kB)
Frekvenčné meniče
Nový rad frekvenčných meničov   |   (255,11 kB)
Vonsch – tipy na typy
Schneider Electric, svetový špecialista a líder v riadení motorov, rozširuje svoju ponuku frekvenčných meničov   |   (266,91 kB)
Frekvenčné meniče UNIDRIVE SP ako drajvery lineárnych motorov   |   (195,06 kB)
Technika pohonov
Mechatronické pohybové systémy (1)   |   (132,61 kB)
Integrované servopohony   |   (263,64 kB)
Modulárne pohony ako predpoklad flexibilnej voľby platformy automatizácie: Inteligencia v hlave, bruchu alebo v končekoch prstov   |   (111,52 kB)
Multipohon pre vyššiu hospodárnosť   |   (164,4 kB)
Pohony s vyšším výkonom v réžii PW Motors   |   (295,19 kB)
Priamy lineárny pohon – keď na rýchlosti naozaj záleží   |   (116,23 kB)
Elektromagnetická kompatibilita elektrických pohonov (1)
Aplikácie
Flexibilná autolakovňa s modernými pohonmi   |   (200,52 kB)
SEMIKRON vo Vrbovom na ceste dynamického rozvoja   |   (226,64 kB)
Sklárne v Lednických Rovniach sa opierajú o moderné riadiace prvky a implementovaný MES systém   |   (196,63 kB)
V GGB Slovakia, s. r. o., sa dostala k slovu lokálna automatizácia   |   (147,33 kB)
Riadiace systémy
Prevádzkové riadiace systémy (2) – úvod
Regulátory
Digitálne regulátory a panelmetre   |   (88,23 kB)
IPC
Aplikačnú kartu do PC? Alebo PC do vašej aplikácie ako súčiastku?   |   (85,03 kB)
Sofos – počítače v službách automatizácie: SPC-57/64/100 – elegantné mobilné riešenie pre vaše aplikácie   |   (52,92 kB)
Priemyselné komunikačné siete
Komunikačné brány – „Nport“ na GPRS   |   (35,54 kB)
Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech   |   (153,29 kB)
Elektrické inštalácie
Nové ističe NZM, PMC a odpínače do 1 600 A s diagnostikou a parametrizáciou od firmy Moeller   |   (128,68 kB)
Priemyselný softvér
COMSOL Multiphysics – nové jméno FEMLABu
Regulačné ventily
Výpočet a návrh regulačných ventilov s výpočtovým programom DiVent v. 1.4   |   (55,26 kB)
Podujatia
Hannover Messe 2006 miestom inovácií   |   (29,91 kB)
Snímače
Meranie výšky hladiny sypkých materiálov – radar verzus vedené mikrovlny (3)   |   (94,29 kB)
Prietokomery
Kalibrácia prietokomerov (3)   |   (142,84 kB)
Nové trendy
Nové trendy v riadení lineárnych pohonov   |   (245,3 kB)
Moderné prístupy riešenia optimalizačných problémov pomocou metód evolučných výpočtov   |   (97,81 kB)
Bezdrôtová automatizácia – tichá revolúcia   |   (204,8 kB)
Existuje trh pre bezdrôtovú automatizáciu, telematiku a aplikácie M2M? (1)   |   (175,61 kB)
Identifikácia parametrov asynchrónneho motora genetickým algoritmom   |   (508,04 kB)
Mechatronika
Simulácia pohybu potrubného stroja Karolína
Teória a prax
Nová metodika návrhu rýchlostného servopohonu s IPD regulátorom pre dvojhmotový pružný systém   |   (403,5 kB)
Ostatné
Embedded moduly (6)   |   (50,03 kB)
Časování a synchronizace měření a řízení podle standardu IEEE1588   |   (134,75 kB)

Krátke správy

Automobilka Audi dostane roboty ABB IRB5400

Priemyselný počítač s LCD displejom

Spoločnosť ELCOM GROUP, s. r. o., ponúka novinku od spoločnosti iEi s názvom IBOX-650

PW Motors, s. r. o. – aplikácie šité na mieru

Rozhojdávanie zvonov s lineárnymi motormi

KofferPC

Priemyselná prepočítavacia jednotka prietoku a tepla

MOXA – nové priemyselné prevodníky metalika/optika pre ethernet

Spínané napájacie zdroje DR 24-xx

Zber dát cez WIFI ADAMY

Advantech – procesorová karta pre nové CPU Pentium 4

Najzaujímavejšie referencie s meničmi VONSCH

2D CMOS laserové meracie snímače OMRON ZS-L

VN softštartér SMC Flex

JRC pre DIMM-PC

FEI STU udelila medailu spoločnosti Datalan, a. s.

Rockwell Automation kúpil Datasweep