AT&P journal 8/2006

 
 AT&P journal 8/2006

Potravinársky a farmaceutický priemysel

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (on-line verzia)

Časopis v PDF:

AT&P journal 8/2006 (132 KB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

ABB, s. r. o.
Anton Mózer - Elektronika, s.r.o.
B+R automatizace, spol. s r. o. – organizačná zložka
D-Ex Limited spol. s r. o.
ELCOM GROUP, s. r. o.
ELSYS, s. r. o.
Emerson Process Management, spol. s r. o.
ExCal
FCC priemyselné systémy s. r. o.
IPESOFT spol. s r.o.
JUMO Slovensko s. r. o.
K – TEST, s. r. o.
ProCS, s. r. o.
PW Motors, s.r.o.
Q-Products Industrial Computers
Rockwell Automation s.r.o.
Siemens s.r.o.
SOFOS, s.r.o.
TRANSCOM TECHNIK, spol. s r. o.
Veletrhy Brno, a.s.

Obsah:

Interview
Dávkové procesy pod kontrolou hybridných systémov   |   (119,97 kB)
Aplikácie
V Slovenskej Ľupči sa vyrába kvalitný penicilín aj pomocou modernej riadiacej techniky   |   (383,05 kB)
Priemyselný softvér
RSBizware řešení pro aplikace MES   |   (192,68 kB)
Možnosti využitia MES systémov v potravinárskom priemysle   |   (36,39 kB)
Riadiace systémy
Renesancia PC riadenia   |   (63,17 kB)
Výhodné řešení s možností on-line úprav   |   (70,28 kB)
DeltaV SIS   |   (237,19 kB)
DCS systém pre každé odvetvie priemyslu SIMATIC PCS7
Procesná analýza
EL3000 – nový rad procesných analyzátorov   |   (200,07 kB)
Testo 350S/XL inovácia prenosných analyzátorov spalín testo (1)   |   (97,1 kB)
Snímače
Stanovení obsahu vody ve výkonových transformátorech   |   (90,92 kB)
IPC
Panelové PC ako používateľský terminál systému riadenia budovy   |   (45,82 kB)
Priemyselné komunikačné siete
Prevodník DP/CAN na pripojenie účastníkov siete CANopen k sieti PROFIBUS   |   (130,54 kB)
Prietokomery
Emerson Process Management predstavil prvé prietokomery s TÜV certifikáciou   |   (46,88 kB)
Podujatia
Automatica 2006 prekonala očakávania   |   (59,14 kB)
Bohatá ponuka senzorov na veľ trhu Sensor + Test   |   (38,37 kB)
Meracie systémy
Prístroj na meranie spotreby stlačeného vzduchu testo 6440 (4)   |   (186,5 kB)
Teória a prax
Univerzálna programová šablóna konečného automatu – teoretická báza   |   (24,34 kB)
Ostatné
Automatizácia dávkových procesov Batch – cesta k zvýšeniu efektivity výroby   |   (190,38 kB)
Jazyky UML a BatchML pre projekty riadenia vsádzkových výrob a odporúčanie ANSI/ISA/IEC (1)
OMRON – jeden softvér, jedno pripojenie, jedna minúta   |   (105,38 kB)
Nový rad elektronických prístrojov od firmy JUMO   |   (84,17 kB)
Mechatronické pohybové systémy (7)   |   (101,25 kB)
Elektromagnetická kompatibilita elektrických pohonov   |   (166,46 kB)
Monitorovanie emisií v podmienkach Slovenskej republiky   |   (65,32 kB)

Krátke správy

Priemyselný ethernetový switch EDS-518

PW Motors, s. r. o., odhalí aj „neviditeľné“ straty elektrickej energie

Jednodoskový počítač NANO-LUKE

Priemyselná základná doska AIMB-762

Kompaktné bezventilátorové PC do rozvádzača

Klzné systémy odolné proti korózii

Najnovšie trendy v automatizácii na konferencii ARaP 2006 v Brne

Multivariabilný prietokomer na paru

PCI-7260 reléová karta

Odporové teplomery pre procesné aplikácie v Ex-prevedení (ATEX 100a)

135 megawattov nových regulovaných pohonov

Sprecher Automation prezentoval riešenia

American Power Conversion predstavila nové záložné zdroje CyberFort II.

ISA založila výbor pre špecifikáciu FDTNárodné fórum produktivity 2023, Gbeľany
DRONTEX 2023, Piešťany
CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc