Aplikácie

Aplikácie

Jazda na vlne digitálnej transformácie a inteligentných riešení

Zavádzanie moderných technológií v podnikoch pomáha transformovať spôsob, akým organizácie podnikajú. Spoločnosti, ktoré prehliadajú tieto technologické príležitosti, sa môžu čoskoro stať zastaranými. Nemecká spoločnosť BASF si to uvedomuje a považuje digitálnu transformáciu za najdôležitejší nástroj, ako zostať konkurencieschopný. Implementáciou inteligentných riešení sa môžu rôzne technologické spoločnosti ocitnúť vo veľmi silnej pozícii, a to znížením nákladov na pracovnú silu a urýchlením poskytovania služieb pomocou potenciálu digitálnej transformácie. Dostupné technológie, inovácie, dopyt zákazníkov a vonkajšie environmentálne faktory ovplyvňujú transformáciu digitálneho podnikania.

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama