Aplikácie

Aplikácie

Strojové učenie v diagnostickej praxi

Diagnostická prax neustále prináša rôzne podnety a s nástupom technológií spojených so strojovým učením a umelou inteligenciou sa otvárajú nové možnosti v oblasti diagnostiky a predpovedania vývoja prevádzkyschopnosti strojového vybavenia podnikov. V tomto článku budú opísané dva takéto príklady, kde sa „klasická“ vibrodiagnostika dostala na hranicu svojich možností.