Prehľadové články


Procesy čistenia (CIP) rýchlejšie, bezpečnejšie a cenovo efektívne

20.11.2019
Procesy čistenia (CIP) rýchlejšie, bezpečnejšie a cenovo efektívne

Odborníci vo farmaceutickom priemysle, biotechnológiách či potravinárskom a nápojovom priemysle poznajú nenahraditeľnú úlohu systémov na čistenie priamo na mieste (Clean-in-place – CIP). Možnosť čistiť prevádzkové systémy vrátane nádrží, čerpadiel, ventilov, filtrov, výmenníkov tepla a technologických potrubí bez toho, aby bolo potrebné rozobrať alebo odstaviť akúkoľvek časť systému, je nevyhnutná pre bezpečnosť výrobkov, kvalitu a odstránenie krížovej kontaminácie. Zabezpečuje tiež efektívnosť, skrátenie času pri uvádzaní na trh a efektívnosť vynaložených nákladov.

NFC posúva aplikácie IoT o veľký kus vpred

20.11.2019

Vďaka technológiám internetu vecí (IoT) je svet okolo nás inteligentnejší. V mnohých aplikáciách poskytujú senzorové uzly, ktoré sa využívajú na nepretržitý prenos údajov na servery v cloude, pohľad na prostredie takmer v reálnom čase, ale existuje mnoho aplikácií, v ktorých je nepretržité pripojenie nepraktické alebo zbytočné.

Infraštruktúra pre elektromobilitu v rukách odborníkov

23.10.2019
Infraštruktúra pre elektromobilitu v rukách odborníkov

Asi len málokto z nadšencov elektromobility vie, že prvé elektrické auto nepochádzalo od žiadnej známej automobilky, ale nadšencov a bádateľov žijúcich v 19. storočí. Na základe dobových záznamov sa prvý elektromobil vydal na svoju cestu v Holandsku v roku 1835 a jeho autorom bol profesor Sibrandus Stratingh. Po takmer stoosemdesiatich rokoch sme sa posunuli do obdobia, kedy by mala elektromobilita zásadným spôsobom zmeniť náš spôsob života. Uvedomujú si to tak jednotlivé štáty, ako aj výrobcovia automobilov či dodávatelia infraštruktúry potrebnej pre prevádzku elektromobilov.

Budovanie bezpečnej infraštruktúry inteligentného merania vo Východoslovenskej distribučnej

23.10.2019
Budovanie bezpečnej infraštruktúry inteligentného merania vo Východoslovenskej distribučnej

Od začiatku platnosti vyhlášky 358/2013 Z. z. o zavádzaní inteligentných meracích systémov do jednotlivých distribučných spoločností ubehlo už takmer šesť rokov. Stále platná vyhláška umožňuje určitú mieru flexibility pri obstarávaní a implementácii inteligentných zariadení do praxe. Postupná implementácia systémov na zber a správu meraných dát sa dopĺňa novými požiadavkami bezpečnosti dát, definovanými zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o kybernetickej bezpečnosti, ale aj rastúcimi požiadavkami na bezpečnosť dát a kybernetického priestoru.

O čom sa diskutuje pri napájaní

22.10.2019
O čom sa diskutuje pri napájaní

V roku 2018 sme si pripomenuli 50. výročie rôznych udalostí, ktoré sa udiali v roku 1968, pričom jedna z nich sa odohrala aj v oblasti digitálnej elektroniky. Spoločnosť RCA predstavila prvý integrovaný obvod CMOS, pričom túto technológiu v skutočnosti vyvinula spoločnosť Fairchild asi o päť rokov skôr. CMOS bola prísľubom „takmer nulovej“ spotreby statickej energie pri zariadeniach v pokojovom stave a z hľadiska energie bola významným krokom vpred v porovnaní so svojimi energeticky nenásytnými predchodcami N-MOS a P-MOS.

Presun na hranu

16.9.2019

V tomto príspevku je zhodnotený potenciál prínosov presunu automatizácie na úrovni prevádzky bližšie ku cloudu.

prof. Ing. Juraj Bízik, DrSc., 90-ročný

16.9.2019
prof. Ing. Juraj Bízik, DrSc., 90-ročný

Ak chceme posúdiť význam osobnosti prof. J. Bízika a ním vychovanej generácie pre rozvoj automatizácie na Slovensku, treba sa pozrieť do neďalekej minulostí.

Konektory pre náročné prostredie

09.8.2019
Konektory pre náročné prostredie

Konektivita alebo schopnosť prepojiteľnosti je základným pilierom dnešného sveta nabitého technológiami. Tento pojem presahuje do rôznych oblastí a môže sa týkať internetu, dátovej siete, domácich spotrebičov a zariadení všetkých veľkostí, automobilových súčiastok, ťažkých strojov či vojenských a priemyselných zariadení. Bez ohľadu na kontext sú to práve konektory, ktoré umožňujú všetkým týmto rôznym systémom zostať v prevádzke a prepojené. Prakticky všetko dnes využíva obvody alebo dosky plošných spojov s osadenými súčiastkami, ktoré zase používajú konektory na prepojenie rôznych modulov. Konektory preto hrajú dôležitú úlohu v spoľahlivosti a odolnosti systému.

Metódy strojového učenia v službách kybernetickej bezpečnosti CAV (2)

09.8.2019

Článok je zamyslením autorov nad aktuálnymi výzvami, ktoré sa vynárajú v oblasti kybernetickej bezpečnosti automobilových aplikácií v súvislosti s prepojenými a autonómnymi vozidlami, a nad tým, akú úlohu zohrávajú alebo môžu zohrávať metódy strojového učenia v celom procese. V prvej časti sme sa zaoberali rôznymi formami umelej inteligencie, automatizáciou prepojených a/alebo autonómnych vozidiel (CAV) a pomenované boli aj problémy bezpečnosti CAV.

Digitálny kalibračný certifikát (3)

08.8.2019

V predchádzajúcich dvoch častiach sme sa oboznámili s problematikou digitalizácie v metrológii, najmä čo sa týka vydávania digitálnych kalibračných certifikátov (DCC), požiadaviek, ktoré sa na ne kladú, a možných technických riešení.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Prevádzkové meracie prístroje ako základ koncepcie Priemyslu 4.0

Priemysel 4.0 sa netýka len prevádzok postavených na zelenej lúke. V prípade vytvárania digitálnych fabrík je potrebné brať do úvahy aj...
Anton Gérer

Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?

Pomerne často sa na Slovensku, ale aj v zahraničí stretávam s prípadmi, keď cena služby alebo materiálu rozhoduje. Napriek tomu, že všetci...
Gabriel Zsilinszki

Operatíva a stratégia

Operatíva nás zamestnáva každý deň, stratégia nás orientuje na budúce ciele. V operatíve riešime naliehavé veci, v stratégií dôležité. Tlak...
Ján Košturiak

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
RSS | iCal