Prehľadové články


Digitalizácia a transformácia energetického hodnotového reťazca (1)

10.6.2020
Digitalizácia a transformácia energetického hodnotového reťazca (1)

Digitalizácia transformuje aj odvetvie výroby energie z obnoviteľných zdrojov a je predmetom mnohých seminárov a konferencií. Aby sme však pochopili jej výhody, musíme si najprv uvedomiť, že digitalizácia v tejto oblasti nie je len o technológii. V najjednoduchšom prípade ide o to, ako interagujeme s obnoviteľnou energiou, či už ako súčasť dodávateľského reťazca, zákazník alebo konečný používateľ/spotrebiteľ. Ide o každého, kto je zapojený do energetického hodnotového reťazca a o služby, ktoré sa nachádzajú na jeho rôznych úrovniach.

Vývoj určovania výkupnej ceny elektriny vyrobenej zo slnečnej energie v období 2009 – 2019

10.6.2020
Vývoj určovania výkupnej ceny elektriny vyrobenej zo slnečnej energie v období 2009 – 2019

Podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov určila smer k pretransformovaniu energetického priemyslu k udržateľnosti. Vysoký podiel výroby energie z fosílnych palív prináša viacero rizík. Prvé je prírodné, ktorého pôvodcom je postupná vyčerpateľnosť v súčasnosti využívaných zdrojov. Druhé riziko je ekonomické, keďže Slovenská republika má malé zásoby nerastného bohatstva vhodného na premenu na elektrickú energiu, preto je závislá od dovozu.

Efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie pomocou technológie WHR

10.6.2020
Efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie pomocou technológie WHR

V posledných dvoch desaťročiach sme zažili 18 najteplejších rokov od začiatku meraní, a preto sa v priebehu minulého roku 2019 opätovne začal klásť veľký dôraz na kvalitu ovzdušia, redukciu skleníkových emisií, zmierňovanie zmeny klímy a tiež sa zvýšil záujem o bezpečnosť dodávok všetkých druhov energie. Zabezpečenie dostatočného množstva energie pri potrebe ochrany životného prostredia spôsobilo, že bolo potrebné dôslednejšie pracovať na hľadaní nových technológií na zvýšenie efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Slovensko – európsky líder vo využívaní jadrového vykurovania (1)

10.6.2020
Slovensko – európsky líder vo využívaní jadrového vykurovania (1)

Článok hovorí o tom, prečo možno v súčasnosti považovať Slovensko za lídra v oblasti jadrového vykurovania. Dôvodom je skutočnosť, že Jadrová elektráreň Bohunice (JEBO) V2 masívne vykuruje sústavu SCZT JEBO: Trnava – Hlohovec/Leopoldov. Podľa oficiálnych dokumentov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu – MAAE (IAEA) [2] je to najväčší tepelný odberový výkon v celej Európe.

Svitá veterným elektrárňam na Slovensku na lepšie časy?

09.6.2020
Svitá veterným elektrárňam na Slovensku na lepšie časy?

Klimatické podmienky na Slovensku sú odlišné v porovnaní s krajinami s vysokým potenciálom veternej energie (napríklad Nemecko, Dánsko a Rakúsko). Neznamená to však, že neexistujú lokality na jej vhodné využívanie. Legislatívne a ekonomické podmienky sú oveľa menej priaznivé ako tie prírodné. Zníženie energetickej závislosti a postupná diverzifikácia energetických zdrojov na Slovensku nie je možná bez efektívnej podpory zo strany štátu, a preto sa veterným elektrárňam v podmienkach Slovenskej republiky nedarí nateraz konkurovať ostatným zdrojom elektriny.

Zabudnite na kotol, prichádza tepelné čerpadlo

09.6.2020
Zabudnite na kotol, prichádza tepelné čerpadlo

Technológia tepelných čerpadiel môže priniesť významné hospodárske, environmentálne a energetické výhody. Princípom tepelných čerpadiel je využívanie obnoviteľnej energie, a preto môžu byť jedinou najúčinnejšou technológiou na vykurovanie a chladenie zároveň. Tepelné čerpadlá sa začali vo veľkom počte inštalovať iba nedávno, zatiaľ čo základná koncepcia existuje už viac ako 100 rokov. Prvé tepelné čerpadlo na svete skonštruoval slovenský vynálezca Aurel Stodola. Jeho dielo z roku 1928 dodnes vykuruje radnicu v Ženeve odoberaním tepla z jazera. Prechod na tento druh energie preto nie je technologickou výzvou, ale skôr otázkou stratégie a zvyšovania povedomia.

Digitálne dvojčatá si nachádzajú cestu aj do jadrovej energetiky

09.6.2020
Digitálne dvojčatá si nachádzajú cestu aj do jadrovej energetiky

Technológia digitálneho dvojčaťa sa čoraz viac vníma ako jedna z kľúčových inovácií na zvýšenie bezpečnosti a účinnosti v jadrových elektrárňach. Digitálne dvojča je digitálny model procesu, ktorý pomáha optimalizovať alebo predpovedať výkon. A v jadrových elektrárňach je táto technológia čoraz rozšírenejšia, aby pomohla udržiavať a maximalizovať účinnosť prevádzky.

Bezpečnosť inteligentných zariadení používaných v jadrových elektrárňach

09.6.2020
Bezpečnosť inteligentných zariadení používaných v jadrových elektrárňach

Aj v rámci jadrovej energetiky sa začínajú presadzovať nové technológie, ktorých cieľom je zvýšenie bezpečnosti a účinnosti jadrových zariadení. Vďaka rýchlemu pokroku v digitálnych technológiách sa v mnohých jadrových elektrárňach čoraz viac používajú inteligentné digitálne zariadenia, ako sú inteligentné snímače, elektrické ochranné zariadenia či frekvenčné meniče. O bezpečnostných aspektoch používania týchto zariadení sa diskutovalo na tohtoročnom februárovom stretnutí v rámci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

Cloud computing je hnacou silou vo svete informačných technológií

09.6.2020
Cloud computing je hnacou silou vo svete informačných technológií

Cloud computing poskytuje jednotlivcom a firmám všetkých veľkostí nákladovo nenáročné, bezpečné, ľahko prístupné výpočtové služby, ako sú servery, databázy, zálohovanie údajov, softvér a aplikačné riešenia. Spoločnosti tak získavajú väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o ich údaje a informácie, ku ktorým možno získať prístup kedykoľvek z ľubovoľného miesta, čo je nevyhnutné pre spoločnosti s pobočkami po celom svete alebo v rôznych pracovných prostrediach. S minimálnou správou možno všetky prvky softvéru na prácu s cloudom prispôsobiť podľa potreby a jediné, čo potrebujete, je prístup na internet.

Radikálne zlepšenie plánovania a prevádzky závodu pomocou digitálneho riešenia NavVis

18.5.2020
Radikálne zlepšenie plánovania a prevádzky závodu pomocou digitálneho riešenia NavVis

Spoločnosť Siemens Electronics Works, ktorá sa nachádza v Ambergu, bola založená v roku 1989 a vyrába celý rad produktov SIMATIC, napríklad programovateľné logické automaty a rozhrania človek – stroj. Podnik v Ambergu je všeobecne uznávaný ako skvelý príklad digitálnej továrne, v ktorej sa snúbia priekopnícke iniciatívy v oblasti digitalizácie s cieľom zvýšiť efektivitu a skrátiť čas uvedenia na trh.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE

Celosvetový prechod na obnoviteľné zdroje energie je nielen trendom očakávaným, ale aj nevyhnutným. Očakávaným z toho dôvodu, že...
Radoslav Štompf

IIoT môže pomôcť vodným elektrárňam pri riešení aktuálnych výziev

Tento rok sa na svete postaví menej zariadení vyrábajúcich elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov (OZE) ako v minulom roku. Vyplýva to...
Anton Gérer

Dáta – základ riadenia a zlepšovania

V istom slovenskom filme odznela veta „nemáš chlopa, nemáš pravdy“, teraz by som to s ohľadom na tému zlepšovania riadenia firiem pozmenil...
Milan Čuj

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8
Podujatia na deň 8.12.2020
automatica 2020, Mníchov - NOVÝ TERMÍN!

08.12.2020 - 11.12.2020

9
Podujatia na deň 9.12.2020
automatica 2020, Mníchov - NOVÝ TERMÍN!

08.12.2020 - 11.12.2020

10
Podujatia na deň 10.12.2020
automatica 2020, Mníchov - NOVÝ TERMÍN!

08.12.2020 - 11.12.2020

11
Podujatia na deň 11.12.2020
automatica 2020, Mníchov - NOVÝ TERMÍN!

08.12.2020 - 11.12.2020

12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
RSS | iCal

Videá

No video
No video