AT&P journal 11/2007

 
AT&P journal 11/2007

Chemický a petrochemický priemysel

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)
ISSN 1336-233X (on-line verzia)

Časopis v PDF:

AT&P journal 11/2007 (132 KB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

ABB, s. r. o.
ANDIS, spol. s r.o.
Axess, spol. s r. o.
CS MTRADE Slovensko s.r.o. o.z.
DEHN + SÖHNE
ECS Služby, s.r.o.
ELCOM GROUP, s. r. o.
Emerson Process Management, spol. s r. o.
EMERSON, a.s., div. CONTROL TECHNIQUES
FCC priemyselné systémy s. r. o.
Fenix SK, s.r.o.
Honeywell s.r.o.
IDS Scheer Slovakia, s.r.o.
JSP Slovakia s.r.o.
JUMO Slovensko s. r. o.
K – TEST, s. r. o.
MERET Slovakia, s.r.o.
Pepperl+Fuchs, s.r.o.
POLNA corp., s. r. o.
ProCS, s. r. o.
Q-Products Industrial Computers
Regada, s.r.o.
RLX COMPONENTS s. r. o.
Rockwell Automation s.r.o.
SALTEK Slovakia s.r.o.
Schneider Electric Slovakia, s.r.o.
Siemens s.r.o.
SOFOS, s. r. o.
TRANSCOM TECHNIK, spol. s r. o.
Veletrhy Brno, a.s.

Obsah:

Interview
Technická diagnostika získava rešpekt   |   (204,27 kB)
Aplikácie
Zariadenia pod drobnohľadom   |   (331,17 kB)
Výmena a rozšírenie funkcií blokovacieho systému vo výrobni Etylénoxid a glykoly 2   |   (215,01 kB)
Prevádzkové meracie prístroje
Prietokomery okolo nás   |   (130,94 kB)
Jedinečná švajčiarska presnosť   |   (297,12 kB)
Prietokomery stlačeného vzduchu série testo 6440   |   (103,26 kB)
S nami to urobíte rýchlo a presne. Procesná analýza kvapalín v priemysle   |   (246,95 kB)
Chromatograf zemného plynu SITRANS CV   |   (229,15 kB)
JUMO-Wtrans bezdrôtové meranie teploty na priemyselné použitie   |   (67,38 kB)
Priemyselné snímače teploty a vlhkosti
Prevodníky P5310 a P5311 s LHP komunikáciou   |   (122,59 kB)
Princípy merania výšky hladiny (6)   |   (154,16 kB)
Elektrické inštalácie
Ochrana pred bleskom   |   (124,13 kB)
Prepäťové ochrany pre fotovoltiku   |   (71,13 kB)
Technika pohonov
Elektrické pohony pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu   |   (215,66 kB)
Elektrické servopohony firmy REGADA, s. r. o., pre chemický priemysel vo vyhotovení do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu   |   (82,94 kB)
Informatika a logistika
Vnútropodniková logistika kľúčom k úspechu   |   (121,25 kB)
Riadiaca a regulačná technika
Automatizačný systém DeltaV
Priemyselný softvér
Špičkový stupeň integrace pomáhá snižovat náklady, zkracovat čas a omezovat výskyt chyb   |   (140,55 kB)
SCADA/HMI
InfoPanels. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť   |   (125,54 kB)
Robotika
Navigácia mobilného robota v neznámom prostredí s využitím fuzzy logiky   |   (159,59 kB)
Roboty do vonkajšieho prostredia   |   (148,1 kB)
Ostatné
Telemecanique ATEX D. Ochrana majetku a osôb proti riziku explózie Riešenie pre vaše inštalácie vo výbušnej atmosfére a v prašnom prostredí
Nové možnosti v zbere údajov   |   (41,01 kB)
Technologické centrum Mitsubishi Electric na podporu strednej a východnej Európy
Budovanie laboratória priemyselnej informatiky   |   (136,57 kB)
Operátorské a inženýrske trenažéry elektráren, elektrorozvoden a elektrizačních soustav (1)   |   (120,11 kB)
Pod lupou – odborné združenia, organizácie, úrady   |   (63,52 kB)
Prediktívne riadenie chemického reaktora   |   (142,36 kB)
Krátke produktové správy
Monitorovací a navigačný systém pre vozidlá   |   (26,29 kB)
Priemyselný počítač odolný proti ponoreniu do vody   |   (25,31 kB)
Panelová zobrazovacia jednotka DMU-3   |   (25,89 kB)
Kalorimetrický prepočítavač DMU-4
RTD Teplomer TM 111   |   (25,11 kB)
RLX COMPONENTS – oficiálnym distribútorom spoločnosti mikroElektronika   |   (28,55 kB)
Cyclops 100/100B Bluetooth   |   (24,82 kB)
Systém kompaktných kamier SBOC-Q-R2B/C   |   (25,05 kB)

Krátke správy

Prevodník signálu RS-232/422/485 na USB

Applicator® – online softvér na návrh prietokomerov a meracích prístrojov

ThinkCore W345 – zabudovaný riadiaci počítač s GPRS

Prevodníky teploty firmy

JUMO JUMO SVS-3000

Nový analyzátor kremičitanov Navigator 600 Silica

SILVER SERIES PLUS – zlepšené striebro od Maple Systems

NPort W2150/2250 Plus – pripojte svoje sériové zariadenia k WiFi

Jeden snímač pro všestranné použití

Vyšší bezpečnost pro operátory strojů

Prevodník USB na CAN BUS (Controller Area Network)

AFOLUX All-in-one Panel PC

Farebný displej pre inšpekčné senzory

ThinkCore W315/325/345 – komunikačný počítač s GSM/GPRS

Nové logo veľ trhu Electronica

Kamerový snímač VeriSens

Operátorské panely Mitsubishi Electric s funkciou MES

LCD konzola a KVM switch v jednom

Bezpečné sledovanie hladiny kvapaliny

WE-2100T – zabudovateľný WiFi modul

Nový rad priemyselných ethernetových prepínačov spoločnosti Siemens

Závitovkové prevodovky Motovario

Jednodoskový počítač formátu 5,25" NOVA-LUKE

Nový typ Commander SK

Nové produkty ARIS Controlling od IDS Scheer

Nový Boeing 787 Dreamliner vybavený systémami spoločnosti Parker

Aaxeonov LNX-800 Industrial Ethernet Switch

Honeywell prevezme Enraf

Nový elektromagnetický prietokomer EL 500

EtherNet/IP pre moduly prevádzkových zberníc

PLC integrované do dotykového panela

Strategické Profinet partnerstvo medzi ABB a Phoenix Contact