Zoznam článkov s tagom Iné


Aj údržba prináša zisk

08.8.2010
Majitelia a vrcholový manažment spoločnosti majú záujem na ekonomickom výsledku spoločnosti. Aby sa dosiahol zisk, ide o to, aby sa so strojmi a zariadeniami zaobchádzalo takým spôsobom, že celková efektívnosť týchto zariadení bude čo najvyššia. To umožní predať veľké množstvo produktov, ktoré zas prinesú príjem spoločnosti.
Zobraziť celý članok

Summa technologiae

17.7.2010
V roku 1964 vyšla knižka známeho spisovateľa Staniawa Lema Summa technologiae, ktorá je aj dnes aktuálna. Lem, známy najmä ako spisovateľ vedecko-fantastických príbehov, bol aj prenikavý kybernetik a filozof.
Zobraziť celý članok

Sme ľudia, nie automaty

17.7.2010
Napriek tomu, že väčšina z nás sa denne venuje problematike projektovania a programovania komunikačných riešení pre riadiace systémy, pohony a iné technológie, je pre nás stále dôležité stretávať sa a rozprávať ako bežní ľudia.
Zobraziť celý članok

Kto počtuje, ten gazduje

05.6.2010
„Kto počtuje, ten gazduje“ – takto sa písalo v starých kalendároch. Ten, kto chce meniť systém údržby, musí „počtovať a gazdovať“ viackrát, hlavne si však si musí uvedomiť celý rozsah a dosah zmien, ktoré pripravuje.
Zobraziť celý članok

Ampéry a kybernetika

05.4.2010
Najvšeobecnejšími otázkami riadenia sa zaoberá kybernetika. A. M. Ampére je vo všeobecnosti známy najmä ako vynikajúci fyzik; veď je po ňom pomenovaná jednotka elektrického prúdu.
Zobraziť celý članok

Riziko je zisk

07.3.2010
Nezdá sa vám, že je chyba v nadpise článku? Každý veľmi dobre vie, že správne by mal znieť „Risk je zisk“. Zaúradoval tu tlačiarenský škriatok? Pomýlil som sa? Nie, škriatok neúradoval a ja to myslím celkom vážne.
Zobraziť celý članok

Konferencie – áno alebo nie?

10.12.2009
V AT&P journale číslo 9/2009 je zamyslenie na tému, či v dnešnej dobe majú význam veľtrhy. Podobnou aktivitou, ktorej sa v priebehu roka mnohí z nás zúčastňujú, je konferencia alebo sympózium.
Zobraziť celý članok

Svetlo na konci tunela

10.12.2009
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia vznikla v bývalom Československu projektová štúdia rýchlostnej železnice, ktorá by (väčšinou popod zem) spájala vtedajšie Československo s Jadranom.
Zobraziť celý članok

Stafford Beer

07.11.2009
V roku 1959 vyšla kniha S. Beera Cybernetics and Management, 11 rokov po Wienerovej Kybernetike, ktorá Beera veľmi inšpirovala. Hlavnými témami knihy sú systém a riadenie. Beer zaujal jasný postoj proti redukcionizmu týchto pojmov.
Zobraziť celý članok

Znižovanie nákladov

07.11.2009
V tomto období veľa výrobných spoločností nastupuje na cestu znižovania nákladov a pozastavuje investície. Niektoré úspešne a niektoré menej – to je však na posúdenie vedenia každej spoločnosti.
Zobraziť celý članok
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama