Názory


Kto chce a kto nechce inteligentné budovy?

18.10.2011 | Mário Lelovský
Kto chce a kto nechce inteligentné budovy? Krátka úvaha nad tým ako zrealizovať i-dom a to aj napriek tomu, že ho investor požaduje. Ďalej uvedené je sumár mojich osobných postrehov a skúseností a žiadne konkrétne osoby, inštitúcie...

Meranie tepla v byte: áno alebo nie

Meranie tepla v byte: áno alebo nie Teplo je druh energie dodávaný do každého bytu v bytovom dome. Dodávateľ tepla si účtuje teplo, ktoré prejde fakturačným meradlom na päte domu. Budova je konštruovaná ako jeden spotrebič...

Perimeter pre zvýšený pocit bezpečia

Perimeter pre zvýšený pocit bezpečia Ľudstvo od nepamäti vníma potrebu ochrany seba a svojho priestoru, bezpečie je preňho dôležitým atribútom kvalitného života. V minulosti sa ochrana vybraných priestorov riešila len...

Osvetlenie a riadenie osvetlenia „ruka v ruke“

25.7.2011 | Ing. Richard Baboľ
Osvetlenie a riadenie osvetlenia „ruka v ruke“ V súčasnosti rastú požiadavky na prostredie, v akom sa človek denne pohybuje. Preferuje sa zdravý životný štýl a tým aj nároky na správne osvetlenie. Správne navrhnuté osvetlenie tvorí...

Energia v budovách – priority a vtip

Energia v budovách – priority a vtip Energy Performance Contracting (EPC) je modernizácia (obvykle technickej infraštruktúry) budov financovaná na základe zaručených budúcich úspor, ktoré sa dosiahnu pri prevádzke...

Ach, to počasie!

22.3.2011 | Mgr. Branislav Vass
Ach, to počasie! To, že počasie vplýva na tepelnú pohodu, je neodškriepiteľný fakt. Klimatické údaje, ako priemerná vonkajšia teplota, výpočet dennostupňov alebo energia slnečného žiarenia a pod., majú...

Manuál na budovy

Manuál na budovy Žijeme v období mimoriadneho rozmachu technológií a technickej vyspelosti. Táto skutočnosť vyžaduje osobitnú zdatnosť nielen od projektantov a dodávateľov stavieb. Čoraz viac si náročnosť...

I ako inteligentná informácia

04.2.2011 | Juraj Stanek
I ako inteligentná informácia Veľká časť energetickej spotreby budov je použitá na udržanie tepelnej pohody počas celého roka pomocou vykurovania, chladenia a vetrania. Štandardne používanou metódou regulácie teploty...

Regulovaná pohoda

04.2.2011 | Ing. Karol Svoreň
Regulovaná pohoda Potreba človeka regulovať tepelnú pohodu svojho obydlia siaha do dôb dávno minulých. Keď bola našim predkom zima, založili oheň, keď im bolo teplo, použili vejáre. Až na začiatku 20....

Inteligentná budova?

31.8.2010 | Juraj Stanek
Inteligentná budova? Keď investor položí otázku, prečo postaviť a prevádzkovať budovu takým spôsobom, aby mohla mať prívlastok inteligentná, mám jednoduchú odpoveď: inteligentná budova poskytne svojim...