Odborný garant

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovensko

e-mail: miroslav.fikar@stuba.sk

 

Technical guarantee

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Slovak University of Technology in Bratislava

Faculty of Chemical and Food Technology

Institute of Information Engineering, Automatic and Mathematics

Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovensko

e-mail: miroslav.fikar@stuba.sk

 

Obsah


Lineárne a nelineárne riadenie

 

Modelling and control of nonlinear system (len anglická verzia)

David Sámek, Petr Dostál

 

State constrained LQ control systems (len anglická verzia)

Anna Filasová, Dušan Krokavec

 

Constrained discrete-time nonlinear controller for a fluid tank system (len anglická verzia)

Miroslav Halás, Mikuláš Huba, Vladimír Žilka

 

Constrained Control of the Plant with the Slow and Fast Mode (len anglická verzia)

Mikuláš Huba, Damir Vrančič

 

Modelovanie, simulácia a identifikácia procesov

 

Approach to mathematical model of the cross-linking reaction of polymer composite (len anglická verzia)

Milan Navrátil, Karel Kolomazník, Vojtěch Křesálek

 

Virtual and analogue model of a continuous stirred tank reactor (len anglická verzia)

Stanislav Kuník, Dušan Mudrončík, Michal Kopček

 

Design of Observers for a Class of Nonlinear Systems in Associative Observer Form (len anglická verzia)

Ülle Kotta, Tanel Mullari, Ronald Pearson

 

A Toolbox for Recursive Identification of Dynamical Systems (len anglická verzia)

Ľuboš Čirka, Miroslav Fikar

 

Rekurzivní delta identifikace mnoharozměrového systému

Radek Dokoupil, Petr Dostál

 

Optimalizácia procesov

 

Application of a dynamic optimization method to solve optimal control problems (len anglická verzia)

Tomáš Hirmajer, Michal Čižniar, Miroslav Fikar

 

Optimal Control of a Chemical Reactor (len anglická verzia)

Jan Cvejn

 

Robustné a adaptívne riadenie

 

Robust stability analysis using polynomially dependent Lyapunov function (len anglická verzia)

Danica Rosinová, Vojtech Veselý

 

Residual generators design using eigenstructure assignment (len anglická verzia)

Dušan Krokavec

 

Pole assignment in robust state observer design (len anglická verzia)

Dušan Krokavec, Anna Filasová

 

Algorithms for robust controller design: application to CSTR (len anglická verzia)

Dalibor Puna, Monika Bakošová

 

Control of systems with parametric uncertainties using a robust PI controller (len anglická verzia)

Jana Závacká, Monika Bakošová, Katarína Vaneková

 

Robust control synthesis of benchmark casting process temperature fields (len anglická verzia)

Cyril Belavý, Pavol Buček, Pavol Noga, Gabriel Hulkó

 

Adaptive Control of a MIMO Process by Two Feedback Controllers (len anglická verzia)

Petr Dostál, František Gazdoš, Vladimír Bobál, Jiří Vojtěšek

 

Adaptive Dual Control of Three Tank System (len anglická verzia)

Vladimír Bobál, Petr Chalupa, Petr Dostál

 

Prediktívne riadenie s modelom

 

Stabilizing Predictive Control of Fuzzy Systems Described by Takagi-Sugeno Models (len anglická verzia)

Martin Herceg, Michal Kvasnica, Miroslav Fikar

 

Application of Noise Filter with Multivariable GPC (len anglická verzia)

Daniel Honc, Robert Haber

 

Input-output formulation of multidimensional adaptive predictive control (len anglická verzia)

Květoslav Belda, Josef Böhm


Real-Time Predictive Control of a Servo Engine (len anglická verzia)

Martin Herceg, Michal Kvasnica, Ľuboš Čirka, Miroslav Fikar

 

Decoupling Predictive Control by Error Dependent Weighting Factors (len anglická verzia)

Ulrich Schmitz, Robert Haber, Fakhredin Arousi, Ruth Bars