Časopis


Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany
CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc
DRONTEX 2023, Piešťany