Názory


Zdravý sedliacky rozum

15.3.2023 | Michal Major
Zdravý sedliacky rozum Začal sa rok 2023 a máme už za sebou jeho prvý kvartál. V našom korporátnom živote to znamená, že pripravujeme odhady, ako dopadne celý rok. Ciele boli definované ako inak SMART a všetci...

Nie je (bezdrôtová) komunikácia ako komunikácia

15.3.2023 | Anton Gérer
Nie je (bezdrôtová) komunikácia ako komunikácia Komunikačná technológia piatej generácie, označovaná aj ako 5G, bude, pravdepodobne, prvou bezdrôtovou technológiou, ktorá má potenciál zásadným spôsobom zmeniť priemyselný sektor. V...

Cenný zdroj rozhodujúcich údajov

10.2.2023 | Anton Gérer
Cenný zdroj rozhodujúcich údajov Bez merania nie je riadenie. V politike, ekonomike ani priemysle. Práve v tej poslednej spomenutej oblasti je spoľahlivé a presné meranie mimoriadne dôležité pre kvalitu...

Rozum je náš

10.2.2023 | Jozef Bodiš
Rozum je náš Téma, ktorá ma motivovala napísať tento článok, by potrebovala oveľa väčší priestor na popularizáciu a stručný odborný rešerš. No možno vás zaujme a budete ju na internete vyhľadávať, niečo...

Ako ďalej?

23.1.2023 | Patrik Grznár
Ako ďalej? Slovenská republika je konfrontovaná s historicky nebývalými krízovými javmi, ktoré ovplyvňujú efektívnosť podnikových procesov i kvalitu života našich občanov. Uspieť a ďalej sa rozvíjať...

Aby nám v tomto roku nechýbala energia

23.1.2023 | Anton Gérer
Aby nám v tomto roku nechýbala energia Verím, že to nebude žiaden prehrešok proti etikete, keď začnem tým, čo sa zvyčajne robí v prvých minútach prvého prvý. Aj keď už máme január takmer za sebou, dovolím si popriať vám do...

Naše predsavzatia

08.12.2022 | Jozef Bodiš
Naše predsavzatia V úvode tohto článku si dovolím použiť citát z filmu Traja veteráni:„Veličenstvo, něco se děje!“„Něco se děje… To je normální. Jinak by nebyly dějiny.“Asi ťažko môžeme považovať to, čo sa...

Zmeny

08.12.2022 | Anton Gérer
Zmeny Hádanka. Nepriestorové lineárne kontinuum, v ktorom sa udalosti dejú v zjavne nenávratnom poradí. Čo je to? Nuž veru, aj takto niekto zadefinoval čas. Čas je definovaný meraním. No ako...

Tabuľky a ľudia

18.11.2022 | Ján Košturiak
Tabuľky a ľudia Jeden podnikateľ dlho poctivo pracoval a vybudoval dobrú firmu. Mal zamestnanca, ktorý vypísal správnu tabuľku a dostal od štátu peniaze na postavenie haly a nákup technológie. Založil...

To už sa naozaj všetci zbláznili?

16.11.2022 | František Duchoň
To už sa naozaj všetci zbláznili? Nedávno som bol na jednom projektovom stretnutí, kde sa kolegovia z Litvy vyjadrovali, že Industry 4.0 je už starý pojem. Vraj už sú tu pojmy Industry 5.0, 6.0 aj 7.0. Skoro mi odletela...
AMPER 2023, Brno

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Rozum je náš)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (To už sa naozaj všetci zbláznili?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Nie je (bezdrôtová) komunikácia ako komunikácia)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Patrik Grznár (Ako ďalej?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Michal Major (Zdravý sedliacky rozum)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)