Ing. Peter Tirinda, CSc.


Ochrana a diagnostika strojov

24.6.2014

Globálna ekonomická situácia na svetovom trhu okrem iného spôsobuje aj to, že pri investíciách do nových zariadení sa zvýšená pozornosť venuje aj ochrane a údržbe existujúcich strojov a zariadení.

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama