Jarkko Raty


Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu

18.2.2015

Výzvy spojené s predĺžením bezporuchového času výroby a zvyšovaním výkonu závisia aj od využívania obmedzených zdrojov na údržbu ventilov. Tie treba prerozdeliť na riešenie chýb aktuálne ohrozujúcich proces a na preventívne výkony, ktoré zabránia vzniku týchto chýb. Uvedené skutočnosti vyžadujú systematický prístup a hľadanie správnej rovnováhy medzi rôznymi stratégiami údržby. Jednou z najväčších výziev pri plánovaní celopodnikovej odstávky je určenie, ktoré zariadenia budú prispôsobené, opravené alebo zmodernizované, ako aj to, aby tie najdôležitejšie zariadenia, ktoré vyžadujú pozornosť, neboli prehliadnuté.

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama