Ing. Jaroslav Holeček, PhD.


Dozrel čas na zmenu

18.2.2015

Automobilový priemysel je ťahúňom slovenskej ekonomiky, o tom niet pochýb. Tvorí 43 % HDP z priemyselnej výroby, 26 % slovenského exportu, zamestnáva priamo viac ako 80 000 pracovníkov Slovenska a dáva nepriamo prácu jej 200 000 obyvateľom.

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama