Ing. Miroslav Joura


Čierna skrinka

19.12.2012

Tento termín bol zavedený v anglickom jazyku okolo roku 1945. Je to zariadenie, systém alebo objekt, ktorý poznáme jedine z hľadiska vstupov a výstupov bez toho, aby sme vedeli, ako vnútorne pracuje. Používa sa v elektronike, programovaní, softvérovom inžinierstve, kybernetike, finančníctve, fyzike, matematike, dokonca sa s ním stretneme vo filozofii a ­psychológii, kde označuje ľudskú myseľ. Uvedený termín je zaužívaný v letectve na označenie dátových zapisovačov zaznamenávajúcich dôležité letové údaje zo snímačov a ­hlasových zapisovačov na záznam komunikácie v kabíne.

Automatizácia a hutníctvo

13.6.2012

Pracovať v oblasti automatizačnej techniky v hutníctve prináša určité špecifiká. Produkty hutníckeho priemyslu neprechádzajú neustálymi inováciami ako v niektorých iných odvetviach, ale oblasť, kde sa dá zlepšovať, je kvalita a cena produktov a čas výroby jednotlivých zákaziek.

Inteligentné siete a riešenia na ukladanie elektrickej energie
Reklama