prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.


Zásadné systémové zmeny

21.8.2012
Na úvod spomeniem svojho učiteľa prof. Kalaša, ktorý už pred niekoľkými desaťročiami dôsledne upozorňoval na interdisciplinárny charakter automatizácie. Nadčasovosť jeho názorov sa potvrdzuje, ak prijmeme pyramídový model riadiaceho systému. Na procesnej úrovni dominujú štruktúry s inteligentnými, medzi sebou komunikujúcimi zariadeniami; ponúkané prostriedky umožňujú sofistikované riešenia riadiacich štruktúr.
Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama