Ing. Ivan Balla


Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi

01.9.2015

Staršie výrobné zariadenia, dlhoročne spoľahlivo pracujúce, treba časom osadiť automatizačnými prvkami, ktorých úlohou je vylepšiť niektoré ich technické, ekonomické alebo aj len ergonomické parametre, prípadne treba takéto zariadenia skĺbiť s modernejšou časťou výrobnej linky a vtedy zrazu dochádza k zvýšeniu nárokov na elektrické rozvody s ohľadom na možné rušenia.

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama