Ing. Ladislav Major MBA


Čo sa stane, ak...?

14.4.2014

Seveso (Taliansko), Bhopal (India), Deepwater Horizon (USA) – všetky tieto miesta sa smutným spôsobom zapísali do dejín ľudstva vďaka priemyselným haváriám. Tieto havárie, spolu s podobnými ďalšími, hlboko poznačili osudy konkrétnych ľudí aj ich rodín a vyžiadali si enormné spoločenské náklady pre svoj fatálny dosah na životné prostredie a následnú likvidáciu ich následkov. Pri vyšetrovaní týchto havárií postupne vyplávali na povrch zlyhania ľudí aj nedostatky pri riadení technologických a výrobných procesov, ktoré „zdvihli obočie“ laickej aj odbornej verejnosti a končili sa spravidla súdnymi dohrami.

Inteligentné siete a riešenia na ukladanie elektrickej energie
Reklama