Ing. Martin Pokorný


Bez merania...

19.11.2014

Ako jednu z prvých právd, ktoré som sa v praxi s výdatnou pomocou môjho otca naučil, bolo to, že bez merania niet zlepšenia. O tomto tvrdení nepochybujeme a stránky tohto odborného periodika sú toho dobrým dôkazom. Snažíme sa merať všetko, od jednoduchých fyzikálnych veličín, ako sú napríklad teplota a tlak, až po komplikovanejšie, ako napríklad deformácia či vibrácie. Pri časovom priebehu týchto veličín uplatňujeme rôzne štatistické alebo aj analytické algoritmy, aby sme pochopili, čo sa so zariadeniami deje v čase, a aby sme vedeli do veľmi krátkej budúcnosti odhadnúť, čo sa s výrobnými technológiami bude diať.

Svet IT

18.8.2014

Nakoľko dnes musí byť automatizér špecialistom v IT oblasti? Môže si dovoliť nebyť zdatným itečkárom? IT technológie nám poskytujú funkčné prvky, bez ktorých by sme riešenie neprijali. Táto situácia nám prináša výzvy, s ktorými musíme vedieť efektívne narábať. Keď postavíme výrobnú linku, ako dlho ju plánujeme prevádzkovať? Určite dlhšie, ako je životný cyklus aktuálnej generácie výpočtovej techniky.

Automatizácia ako nástroj produktivity

19.5.2014

V dnešných časoch sa pozeráme na automatizáciu ako na nevyhnutnosť. V praxi sú však ešte ľudia, ktorí zažili časy, keď automatizácia nebola až takou samozrejmosťou, ako je to dnes.

Automatizéri

18.2.2014

Akú úlohu dnes zohrávajú ľudia, ktorí sa zaoberajú automatizáciou procesov? Je vôbec dôležité, o aký typ procesu ide, či výrobný, organizačný alebo iný, pri jeho automatizácii? Kedy môžeme považovať automatizovaný systém za „dobrý“? Aký vplyv má dobrý automatizovaný systém na svoje okolie? Aký vplyv má automatizovaný systém, ktorý nie je dobrý, na svoje okolie? Ako sa môžu prevádzkovatelia automatizovaných výrobných systémov spoľahnúť na svoj systém? Od čoho závisí úroveň dôvery v automatizovaný systém? Čo treba urobiť, ak začne automatizovaný systém vykazovať chyby? Ako odhaliť chyby v automatizovanom systéme? A ako im predchádzať? Vieme prevádzkovať naše procesy bez automatizácie?

MEDIAINFO 2020
Reklama

Martin Pokorný

Martin Pokorný

Ing. Martin Pokorný
Process Manager, Process Control USSK
BSC Europe
U. S. Steel Košice, s.r.o.

Počet článkov: 4

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Znižovanie nákladov – dvakrát meraj, raz…)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Akých absolventov pripravovať na Priemysel X.Y?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Kým sa vyvinie digitálna vakcína, vírusy sa budú šíriť aj v kyberpriestore)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (O víruse)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
RSS | iCal