Ing. Branislav Bložon


Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá

22.12.2016

Zatiaľ čo predstavenie konceptu Priemysel 4.0 v Nemecku v roku 2011 sa predsa len stretlo s istou dávkou rezervovanosti, situácia v ostatných 2-3 rokoch je diametrálne odlišná. Popri odbornej komunite sa mu venujú v čoraz väčšej miere aj masovokomunikačné prostriedky (za posledný mesiac som videl len na TA3 dva príspevky) a človek začína mať postupne pocit, že k tejto téme pociťuje nutkavú potrebu vyjadriť sa postupne takmer každý a ani by som sa nedivil, keby bola onedlho predmetom plamenných diskusií napríklad drevorubačov v slovenských lesoch. 

Priemysel 4.0 bude do 10 rokov štandardom

21.11.2016

Všetci hovoria o Priemysle 4.0, čo si však o ňom myslia tí, ktorých sa bytostne dotýka – samotné podniky? Na túto otázku sa nedávno snažili odpovedať v rodisku konceptu, Nemecku, kde vyspovedali 42 výrobcov prevažne zo strojárskeho priemyslu a ďalších výrobných odvetví. Pýtali sa ich hlavne, ako sa podľa ich názoru bude vyvíjať táto téma a aké s ňou majú plány. 

Priemysel 4.0 a môj vysnívaný stolík

07.10.2016

Čo si predstavíte pod pojmami Cobot, CPS, CPPS, IoT, IoS, IIoT, SaaS, PaaS, MaaS, IaaS, 3D scanning, 3D printing, Cloud computing, Smart manufacturing, Digital factory? Nie, pri väčšine z nich nejde o fonetický prepis reči neznámeho kmeňa skrytého hlboko v amazonskom pralese, ani alternatívne názvy „éčkových“ potravinových prísad. Je to súbor technológií a služieb, ktoré by sa súhrne dali nazvať aj ako koncepcia Priemysel 4.0. Tento pojem vznikol v roku 2011 v Nemecku a ak by som ho mal čo najstručnejšie vystihnúť, ide predovšetkým o aplikovanie digitálnych technológií až na najnižšiu prevádzkovú úroveň s cieľom zvýšiť produktivitu, znížiť náklady a zabezpečiť doposiaľ nepredstaviteľnú variabilitu výroby. Priznávam, aj človek z priemyselnej praxe môže byť zmätený. Veď len do roku 2014 vzniklo viac ako 130 definícií Priemyslu 4.0. Navyše sa v princípe pre vyjadrenie toho istého používajú aj alternatívne termíny ako Inteligentná výroba, Inteligentná fabrika, Digitálna výroba, či Integrovaný priemysel.

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama