prof. Ing. František Janíček, PhD.


Energetika je chrbticou celého hospodárstva

06.6.2016

V decembri 2015 sa v Paríži stretli vrcholní predstavitelia krajín sveta a dohodli spoločný postup na obmedzení nepriaznivých vplyvov prebiehajúcej zmeny klímy. Európska únia a Slovensko sa zaviazali naďalej znižovať emisie skleníkových plynov a pokračovať v reštrukturalizácii energetiky smerom k nízko uhlíkovým technológiám. Záväzok Európskej únie znie, že do roku 2030 dosiahne Európa celkové zníženie emisií skleníkových plynov o 27 % voči roku 1990 a 27% podiel obnoviteľných zdrojov energie. Na Slovensku to znamená pokračovať v útlme tepelných elektrární na uhlie, udržať v prevádzke jadrové elektrárne a najmä podporovať výstavbu obnoviteľných zdrojov energie.

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama