prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.


Prispievajme k bezpečnosti

23.10.2013

Žijeme v hektickej dobe. Ešte si pamätáme časy, keď sme boli spokojní s tým, že riadiaci systém funguje. V súčasnosti už za úplne samozrejmú a legitímnu považujeme požiadavku na vysokú spoľahlivosť riadiaceho systému a v mnohých prípadoch aj na jeho bezpečnosť. 

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama