Ing. Gabriel Zsilinszki


Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?

22.12.2019

Pomerne často sa na Slovensku, ale aj v zahraničí stretávam s prípadmi, keď cena služby alebo materiálu rozhoduje. Napriek tomu, že všetci poznajú teóriu najlepšieho nákupu a vypočul som si dosť prednášok na tému Total Cost of Ownership (TCO – súčet všetkých zjavných a skrytých nákladov súvisiacich s majetkom počas celkovej doby vlastníctva, teda počas celkovej doby využívania a/alebo počas celkovej doby životnosti aktíva), uchyľujeme sa k jednoduchému výberu typu „najnižšia cena“. Otázkou je, či tým neurčujeme trend dodávateľov uchyľovať sa k neštandardným praktikám správania.

„Všetko zlé je na niečo dobré.“

09.8.2019

Nikdy by som si nebol myslel, do akej miery dokáže vzniknutá situácia prinútiť človeka konať, a tak dosiahnuť aj nové výhodnejšie riešenia a podmienky. Prednedávnom mi jeden z dlhoročných obchodných partnerov oznámil, že ich firma prehodnotila svoju obchodnú politiku a už nám nepredĺži licenciu na poskytovanie služieb. Licenčná zmluva bola síce len formálna a dosť jednostranne postavená, ale boli sme prinútení ju akceptovať, pretože sme sa inou cestou nevedeli dostať k tovaru, ktorý sme potrebovali v rámci našej činnosti a ktorý nám dodával náš obchodný partner na základe platnej licenčnej zmluvy. Človek by si povedal, že nevadí, veď skúsim iného dodávateľa. Nebolo to také jednoduché, pretože v Európe sú len dvaja dodávatelia tohto tovaru a služieb, pričom zdroj surovín a vlastnosti tovaru sa zásadne líšia. Nehovoriac o tom, že konkurenčný dodávateľ má tiež pomerne striktné obchodno-licenčné podmienky.

Možnosti zmiernenia dosahu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily

17.5.2019

V posledných rokoch sa stretávame s problémom nedostatku pracovnej sily a ešte horšie je to s kvalifikovanou pracovnou silou. Nechcem byť negatívne naladený, ale prognózny hovoria, že to bude ešte horšie. Za tým trendom je niekoľko vplyvov, ktoré tento vývoj pracovnej kapacity v minulosti determinovali. Nebudem analyzovať problém z pohľadu jeho vzniku, ale chcem, aby sme sa zamysleli nad možnosťou zmiernenia dosahu, ktorý z tejto situácie hrozí.

Znižovanie skladových zásob pri zvyšovaní dostupnosti náhradných dielov

20.3.2019

Je to vôbec možné? To bola prvá otázka, ktorá mi napadla hneď po tom, ako som dostal úlohu „riešiť“ skladové zásoby náhradných dielov. Na jednej strane som chcel vyhovieť kolegom z údržby, ktorí potrebujú mať takmer každý náhradný diel k dispozícii a v čo najkratšom čase, na druhej strane bolo potrebné niečo urobiť s vysokým počtom náhradných dielov, ktoré sme mali v sklade. Pochopiteľné je aj argumentovanie ekonómov, ktorí vidia náhradné diely ako majetok, ktorý je de facto umŕtvený a neprináša ďalšiu pridanú hodnotu; no nepremyslenou redukciou náhradných dielov by sme mohli ohroziť aj prevádzkovú dostupnosť zariadení a to by už malo vážnejší ekonomický dosah.

MEDIAINFO 2020
Reklama

Gabriel Zsilinszki

Gabriel Zsilinszki

Ing. Gabriel Zsilinszki
Vedúci podpory a rozvoja údržby Duslo, a. s.

Počet článkov: 4

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Znižovanie nákladov – dvakrát meraj, raz…)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Akých absolventov pripravovať na Priemysel X.Y?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Kým sa vyvinie digitálna vakcína, vírusy sa budú šíriť aj v kyberpriestore)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (O víruse)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22
Podujatia na deň 22.9.2020
Fórum praktickej údržby 2020, Trnava

22.9.2020 - 23.9.2020

23
Podujatia na deň 23.9.2020
Fórum praktickej údržby 2020, Trnava

22.9.2020 - 23.9.2020

24 25 26 27
28 29 30  
RSS | iCal