Názory


Integrované riadenie v procesnom priemysle

26.3.2008 | Ján Mikleš
Integrované riadenie v procesnom priemysle Názov „Integrované riadenie v procesnom priemysle“ sa začal v časopiseckej literatúre objavovať po roku 1970. Systematický výklad tohto názvu sa dá nájsť napr. v knihe J. E. Rijnsdorpa z...

Efektivita

26.3.2008 | Pavel Ďurčok
Efektivita Tohtoročná zima znovu láme teplotné rekordy. V televízii pozeráme na topiace sa ľadovce, čítame rôzne štúdie o tom, o koľko sa zdvihne hladina oceánov, a špekulujeme, v akej nadmorskej...

Obnova technológie

26.3.2008 | Rastislav Prelec
Obnova technológie Keď hociktorý prevádzkovateľ prepravných a distribučných sietí začína s budovaním systému diaľkového monitoringu siete, má to pomerne jednoduché. Začína v podstate na zelenej lúke a môže...

Wiener a automatizácia

17.3.2008 | Ján Sarnovský
Wiener a automatizácia V tomto roku je 60 rokov od vydania Wienerovej knihy Kybernetika (Cybernetics: or the Control and Communication in the Animal and the Machine. Cambridge, MA: MIT Press, 1948).

Inteligentné siete

17.3.2008 | Marián Hrica
Inteligentné siete Sú megatrendom tohto storočia. Už dnes ich nájdeme vo všetkých oblastiach života. Počnúc priemyslom cez technológiu budov, dopravu, končiac medicínou. Na jednom z posledných vyšetrení som...

Aj tu by mohli pomôcť školy

17.3.2008 | Zoltán Lovász
Aj tu by mohli pomôcť školy Po vstupe Slovenska do EÚ sa zintenzívnila aj spolupráca našej firmy so spoločnosťami zo „starých krajín únie“. Tento fakt mi umožňuje temer každodenne sa stretávať s technikmi elektrikármi...

Systémy riadenia a informačné technológie

23.2.2008 | Vladimír Boďo
Systémy riadenia a informačné technológie V súvislosti s badateľným presunom záujmu absolventov relevantných fakúlt z oblasti riadenia technologických procesov do oblasti využitia informačných technológií narastá v útvaroch...

Optimalizujme využívanie automatizačných technológií

23.2.2008 | Ján Kováčik
Optimalizujme využívanie automatizačných technológií V začiatkoch rozvoja priemyselnej automatizácie sa tvorcovia riešení snažili automatizovať všetko s cieľom vylúčiť ľudský faktor, ktorý bol považovaný za najslabšie miesto v celom procese...

Nemám(e) sa za čo hanbiť

23.2.2008 | Anton Štefánek
Nemám(e) sa za čo hanbiť Bolo veľmi zaujímavé a poučné čítať reakcie na „Ako sme ušetrili alebo Windows verzus Linux“. Väčšina reakcií však opomenula niekoľko dôležitých faktov, z ktorých sú podstatné dva – že ide...

Kybernetika a ekonómia

18.12.2007 | Ján Sarnovský
Kybernetika a ekonómia Čo hovorí o riadení zložitých systémov kybernetika? Už klasici kybernetiky Asby a Beer sformulovali dva veľmi dôležité princípy riadenia veľmi zložitých systémov.
IPA - USA TOUR 2024

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Bez nových technológií by sme o novej energetike nehovorili)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Dva svety)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Škereň Teodor (Prediktívna údržba a IOT)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)