Názory


Bude nasadenie riadiaceho systému úspešné?

11.4.2007 | Vladimír Boďo
Bude nasadenie riadiaceho systému úspešné? Zákazník hodnotí nasadenie systému riadenia ako úspešné, keď rieši jeho potreby a zbavuje ho aspoň časti starostí, ktoré mal pred nasadením. Dodávateľ za úspech považuje, keď je zákazník...

Zbernice, zbernice, kde vás ľudia berú

11.4.2007 | Anton Štefánek
Zbernice, zbernice, kde vás ľudia berú ISA, ISA XT, ISA AT, MCA, EISA, PC/104, INTERBUS, PROFIBUS, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, PROFIBUS FMS, ETHERNET, INDUSTRIAL ETHERNET, VME, PCI, PCI EXPRESS, PCMCIA, LPC, AGP, AC97/HDA, MODBUS,...

Vzdelávanie a automatizácia

04.4.2007 | Ladislav Jurišica
Vzdelávanie a automatizácia Posledné roky prechádza vysokoškolské vzdelávanie výraznými zmenami. Tie nie sú spojené len so zmenami v našej spoločnosti, ale uskutočňujú sa v celom svete. Súvisí to s množstvom...

Rešpekt k nestabilite objektu

04.4.2007 | Vojtech Veselý
Rešpekt k nestabilite objektu Spätnoväzbové systémy sa nachádzajú všade okolo nás, v práci, továrňach, počítačoch, aute, nemocnici, úradoch, poľnohospodárstve, pri fotografovaní a pod.

Teória a prax automatického riadenia

04.4.2007 | Ján Sarnovský
Teória a prax automatického riadenia Medzi teóriou a praxou existuje vzájomné pôsobenie. Vo všeobecnosti praktickí inžinieri nečítajú teoretické články. Potrebujú overené výsledky a nie materiály z čerstvých výskumných správ.

Je otvorenosť systémov riadenia vždy výhodou?

04.4.2007 | Vladimír Boďo
Je otvorenosť systémov riadenia vždy výhodou? Materiály systémov riadenia sa pretekajú v zdôrazňovaní otvorenosti systému riadenia. Do akej miery ide o výhodu a kde už narážame na problémy, ktoré by sme nemali, keby systém otvorený...

Quo Vadis automatizácia

04.4.2007 | Marián Hrica
Quo Vadis automatizácia Píše sa rok 2061, stroje a riadiace systémy ešte existujú, niektoré sú dosť zostarnuté, tie prvé, storočné ako ja sú už len v múzeu. Všetky komunikačné procesory, integrované CPU,...

Aby projekt splnil očakávania

04.4.2007 | Ján Kováčik
Aby projekt splnil očakávania V minulosti bol hlavný prínos automatizácie zameraný na zvýšenie produkcie, v súčasnosti je to hlavne zlepšenie kvality, zníženie nákladov a zvýšenie produktivity výroby. Ciele...

Nemému automatu ani vlastný tvorca nerozumie

04.4.2007 | Anton Štefánek
Nemému automatu ani vlastný tvorca nerozumie Nemám rád stroje, ktoré prestanú pracovať a „mlčia“. Žiadna blikajúca kontrolka, varovné alebo chybové hlásenie. Nervózna obsluha skúša stláčaním všemožných tlačidiel primäť stroj k...

Starne komunita slovenských automatizérov?

04.4.2007 | Zoltán Lovász
Starne komunita slovenských automatizérov? Chcel by som sa s čitateľmi podeliť o svoj pocit, ktorý nie je podložený znalosťou presných štatistických ukazovateľov ani exaktným prieskumom relevantnej vzorky rešpondentov.
Fórum kvality 2023

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (BI alebo UI?)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (To už sa naozaj všetci zbláznili?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Bez robotov by automobilový priemysel nebol tam, kde je)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Michal Major (Zdravý sedliacky rozum)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)