Názory


Strčím prst do zeme… a?

18.8.2021 | Matej Volek
Strčím prst do zeme… a? Stav automatizácie v poľnohospodárstve sledujem dlho­dobo, počas mojej viac ako desaťročnej praxe v tejto oblasti. Predovšetkým pri diskusiách o základných pilieroch – zbere a analýze...

Čo keď to budete práve vy?

19.7.2021 | Anton Gérer
Čo keď to budete práve vy? Skôr ako sa do prostredia výrobných a spracovateľských prevádzok začali inštalovať siete, či už drôtové, alebo bezdrôtové, a zariadenia sa začali pripájať k internetu, boli priemyselné...

„Réžisti“

19.7.2021 | Ján Košturiak
„Réžisti“ Keď sa vo firme znižujú náklady, často sa hľadajú režijní pracovníci – skladníci, manipulanti, zoraďovači, údržbári, upratovačky, asistentky a rôzni iní pomocní pracovníci. Všimli ste si,...

Slovensko (ne)spolupracuje

16.6.2021 | František Duchoň
Slovensko (ne)spolupracuje Osobne patrím už k ľuďom, ktorým sa hovorí, že sú v strednom veku. Ešte mám toho veľa pred sebou a určite už niečo za sebou. Úspechov aj neúspechov. Nejaké tie skúsenosti teda už mám a,...

Polievka sa už začala variť

16.6.2021 | Anton Gérer
Polievka sa už začala variť Štandardne konzervatívna energetika je v poslednom období plná zmien – či už tých, ktoré uzreli za posledné dva-tri roky svetlo sveta, alebo tých, ktoré sa ešte len pripravujú a čakajú na...

Teória lievika

17.5.2021 | Maroš Mudrák
Teória lievika Určite ste sa stretli s týmto jednoduchým „náradím“ a poznáte jeho princíp. Na vstupe široký a schopný prijať veľké množstvo napríklad vody tak, aby boli straty čo možno najmenšie. Lievik...

Roboty sú bezpečnejšie, efektívnejšie a čoraz schopnejšie

16.5.2021 | Anton Gérer
Roboty sú bezpečnejšie, efektívnejšie a čoraz schopnejšie Počas predchádzajúcich desiatich rokov sa počet inštalácií priemyselných robotov strojnásobil. To sú údaje Medzinárodnej robotickej federácie, ktorá ich vyhodnocovala za roky 2010 – 2019....

Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?

14.4.2021 | Tomáš Foltin
Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov? Priznám sa, nie som ani automatizér, ani programátor. Som chemický inžinier so skúsenosťami z fabrík. Môj pohľad na automatizáciu je možno mierne odlišný od vášho.

Logistika s novými technológiami rozkvitne

14.4.2021 | Anton Gérer
Logistika s novými technológiami rozkvitne Pozor, príde kontrolná otázka. Poznáte 7S logistiky? Správny tovar v správnom množstve, správnej kvalite, správnom čase, na správnom mieste, v správnom stave a správnej cene. Logistika sa...

Krásna doba

16.3.2021 | Ján Košturiak
Krásna doba „Nie som ochotný ľutovať sa. Som nadšený týmito pomermi.“ Tieto slová povedal Tomáš Baťa pred svojimi spolupracovníkmi v čase veľkej hospodárskej krízy, keď krachovali firmy, ľudia strácali...
Fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov, Gbeľany

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Rozum je náš)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (To už sa naozaj všetci zbláznili?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Nie je (bezdrôtová) komunikácia ako komunikácia)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Patrik Grznár (Ako ďalej?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Michal Major (Zdravý sedliacky rozum)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)