Názory


Logistika s novými technológiami rozkvitne

14.4.2021 | Anton Gérer
Logistika s novými technológiami rozkvitne Pozor, príde kontrolná otázka. Poznáte 7S logistiky? Správny tovar v správnom množstve, správnej kvalite, správnom čase, na správnom mieste, v správnom stave a správnej cene. Logistika sa...

Krásna doba

16.3.2021 | Ján Košturiak
Krásna doba „Nie som ochotný ľutovať sa. Som nadšený týmito pomermi.“ Tieto slová povedal Tomáš Baťa pred svojimi spolupracovníkmi v čase veľkej hospodárskej krízy, keď krachovali firmy, ľudia strácali...

Potenciál 5G v priemysle

16.3.2021 | Anton Gérer
Potenciál 5G v priemysle Vo februárovom editoriáli som spomínal rozdelenie spoločností podľa úrovne nasadenia moderných technológií a nástrojov digitalizácie. Boli medzi nimi nováčikovia, nasledovníci či...

Preventívna údržba a pandémia – súvislosti

16.2.2021 | Juraj Grenčík
Preventívna údržba a pandémia – súvislosti Už je to zhruba rok, čo bojujeme s neviditeľným nepriateľom – koronavírusom, ktorý spôsobil celosvetovú pandémiu a prinútil nás zmeniť naše zabehané životné stereotypy. Reakcie na novú...

Ste nováčik, inovátor alebo šampión?

16.2.2021 | Anton Gérer
Ste nováčik, inovátor alebo šampión? Spoločnosti z oblasti ropného a plynárenského priemyslu čelili pred začiatkom pandémie COVID-19 impozantným výzvam z hľadiska ich efektívnosti, udržateľnosti a ziskovosti. V dôsledku...

Invencia, inovácia, integrácia

23.1.2021 | František Duchoň
Invencia, inovácia, integrácia Tieto tri „in-“ slová sa nielen začínajú rovnakými dvoma písmenami, ale aj obsahovo veľmi súvisia. Zdanlivo si ich často zamieňame, ale rozpor v ich obsahu je značný.

Ľady sa hýbu

23.1.2021 | Anton Gérer
Ľady sa hýbu Aj keď od Silvestra už nejaká tá voda ubehla a spadla nejaká ta vločka, dovolím si popriať vám do tohto roku hlavne zdravie, pohodu, radosť a pozitívnu len energiu a negatívne len...

Iný

11.12.2020 | Anton Gérer
Iný Bol iný. Čakali sme všeličo, ale toto asi len málokto. Na generácie, ktoré boli pred nami a zažili už všeličo, pozeráme s úctou, obdivom, často ako na hrdinov, tých, ktorí to nemali v...

Najlepšia inovácia

11.12.2020 | Ján Košturiak
Najlepšia inovácia Celý život robím inovácie. Nedávno ma oslovila firma Linet, aby som si zaspomínal na spoločné projekty. Premýšľal som nad projektmi vo Fraunhofer IPA Stuttgart, TU Wien, OMS...

Slovenské univerzity v online priestore

18.11.2020 | Miroslav Fikar
Slovenské univerzity v online priestore Máme za sebou prvú vlnu šírenia vírusu, udalosť, ktorá prišla náhle a bez prípravy. V marci to boli dve slovenské univerzity, UK a STU a Bratislavský samosprávny kraj, ktoré zastavili...

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Držíme spolu?)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (To už sa naozaj všetci zbláznili?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Bez moderných technológií neexistuje moderné zdravotníctvo)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)