Názory


Človek rozumný

15.6.2022 | Jozef Bodiš
Človek rozumný Pojem Priemysel 4.0 bol prvýkrát použitý v roku 2013 v nemeckom Hannoveri a vznikol ako analýza dosahu nových technológií na hospodárstvo krajiny. Industry 4.0 označuje proces optimalizácie...

Jednou z top tém v Davose bola energetika

15.6.2022 | Anton Gérer
Jednou z top tém v Davose bola energetika Keď píšem tento editoriál, vo švajčiarskom Davose prebieha stretnutie viac ako dva a pol tisíc svetových lídrov a odborníkov, na ktorom diskutujú o tých najpálčivejších témach súčasnosti a...

Flow

12.5.2022 | Ján Košturiak
Flow Slovo flow, alebo tok, by sa malo vyučovať v školách. Hlavne jeho obsah a vplyv na náš život. Keď sme riešili štíhle procesy v podnikoch, budovali sme plynulý tok doručovania hodnoty k...

Zásadné zmeny v zabezpečení surovín aj vo využívaných technológiách

12.5.2022 | Anton Gérer
Zásadné zmeny v zabezpečení surovín aj vo využívaných technológiách Globálny automobilový priemysel už viac ako rok zápasí s katastrofálnym nedostatkom počítačových čipov a iných životne dôležitých súčiastok, ktoré znížili produkciu a spomalili dodávky,...

Oberú nás technológie o schopnosť rozlišovať medzi reálnym a virtuálnym?

20.4.2022 | Vladimír Šucha
Oberú nás technológie o schopnosť rozlišovať medzi reálnym a virtuálnym? V spoločnosti sa veľa hovorí o klimatickej zmene a s ňou spojenej kríze. Oveľa menej sa hovorí o zmenách v spoločnosti, ktoré sú podmienené technologickou transformáciou. Tieto zmeny sú...

Aj netrpezlivosť môže byť motorom pokroku

20.4.2022 | Anton Gérer
Aj netrpezlivosť môže byť motorom pokroku Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, odkiaľ pochádzajú veci okolo nás? Všetka tá elektronika, oblečenie, potraviny, nábytok, autá a pod.? Produkty sa k nám, spotrebiteľom, dostávajú...

Prekonanie technickej alebo vývojovej neurčitosti

16.3.2022 | Jozef Bodiš
Prekonanie technickej alebo vývojovej neurčitosti Podstatnú časť hodnoty produktu tvoria náklady na jeho vývoj, preto je logické, že peniaze na vývoj musia byť vynakladané efektívne. Firmy vynakladajú finančné prostriedky aj na inovácie...

Manažment energií je témou dňa

15.3.2022 | Anton Gérer
Manažment energií je témou dňa Koľko energie, ktorú platíte každý mesiac, sa spotrebuje skutočne efektívne? Podľa odborných štúdií to môže byť menej ako polovica, pričom zvyšok uniká cez netesné vzduchové kompresory,...

Bezpečnosť má čoraz vyššiu prioritu

14.2.2022 | Anton Gérer
Bezpečnosť má čoraz vyššiu prioritu Máte obavy o bezpečnosť vo vašom podniku? Potenciálne nebezpečenstvá sú rozmanité a ovplyvňujú každú organizáciu – bez ohľadu na to, či ide o veľkú korporáciu, stredne veľký podnik alebo...

Budujme štát pre 40 miliónov

13.2.2022 | Ján Košturiak
Budujme štát pre 40 miliónov Jan Antonín Baťa vo svojej knihe Budujme stát pro 40 000 000 lidí definoval cieľ vybudovať štát, ktorý bude kultúrne aj hospodársky najzdravším, najsilnejším a najbohatším štátom v Európe....
ATP Journal - MEDIAINFO 2023

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Výzvy aj príležitosti)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Ako vznikajú nápady?)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)