Ing. Zoltán Lovász


Ochrana automatizérskeho trhu na Slovensku

10.5.2012
V posledných rokoch sa aj na Slovensku stretávame s náznakmi zo zahraničia známych kampaní propagujúcich domáce výrobky. Takéto kampane, ako aj podpora domácich výrobcov a firiem je však...

Projektové riadenie zákaziek v odvetviach elektro a automatizácia

21.2.2012
Teória hovorí, že projektové riadenie je vhodné aplikovať pri riešení časovo obmedzených úloh s jasne definovaným cieľom, ktoré vyžadujú veľa inovácií, sú veľmi zložité, ťažko...

Niektoré úskalia výroby rozvádzačov v slovenských podmienkach

02.12.2011
Jedným z produktov spoločnosti, pre ktorú pracujem, sú nízkonapäťové rozvádzače. Projektujeme a vyrábame skrine s riadiacimi systémami a ich príslušenstvom a silové rozvádzače, a to v ...

Odborná spôsobilosť elektromontérov a kvalita

13.9.2011
Ešte pred desiatimi rokmi pôsobilo na Slovensku niekoľko spoločností, z ktorých každá zamestnávala stovky elektromontérov alebo montérov SKR. Tieto spoločnosti dbali na to, aby v takýchto...

Výhody kompletného prístupu k riadeniu a napájaniu elektrickou energiou

14.6.2011
Jedným z vedľajších efektov globalizácie a všeobecného otvárania sa trhov je zvyšovanie tlaku konkurenčného prostredia na podnikateľské subjekty. Firmy zaoberajúce sa automatizáciou preto...

Spolupráca škôl a podnikateľských subjektov

03.3.2011
Slovenské vlády investujú do výchovy každého vysokoškolsky vzdelaného človeka určité prostriedky. Aj keď štatistiky ukazujú, že v porovnaní s inými krajinami EÚ sú dosť nízke, skôr sa...

Kvalita montážnych prác v trhovom prostredí

05.6.2010
Ešte začiatkom 90. rokov väčšina veľkých slovenských spoločností zabezpečujúcich montáže elektrorozvodov, merania a regulácie zamestnávala ľudí, ktorých úlohou bolo udržovanie a...

„Hodnota“ realizačných projektov

17.3.2010
Pri oceňovaní projektových prác v odboroch elektro a systémov kontroly a riadenia som sa na Slovensku stretol s dvoma prístupmi. Prvý vychádza z predpokladaného investičného nákladu...

Pomohli by investície do infraštruktúry a energetiky

07.11.2009
Po krátkom, asi trojročnom slovenskom investičnom boome k nám „plnou parou“ dorazila finančná kríza. Odvetvia, ktoré boli v posledných rokoch ťahúňmi slovenskej ekonomiky, automobilový a...

Automatizácia a nadnárodný pohľad

07.11.2009
Na výchovu technických kádrov na slovenských vysokých školách, na ich zaraďovanie do praxe, ale aj na budovanie stratégie slovenských podnikateľských subjektov mali donedávna podstatný...
atp jpurney 2024
ATP Journal - MEDIAINFO 2023

Ing. Zoltán Lovász

Ing. Zoltán Lovász

Ing. Zoltán Lovász
Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu odbor Technická Kybernetika v roku 1992. Následne bol zamestnaný ako výskumný pracovník na Ústave Technickej Kybernetiky Slovenskej Akadémie Vied. V rokoch 1995 – 1999 technický pracovník, neskôr obchodno-technický manažér v českej spoločnosti zaoberajúcej sa priemyselnou automatizáciou. Od roku 1999 zamestnanec PPA CONTROLL a.s. Do roku 2000 ako obchodno-technický manažér. Od roku 2000 – 2008 obchodný riaditeľ PPA CONTROLL a.s. Od roku 2009 do súčasnosti výkonný riaditeľ spoločnosti PPA ENERGO.

Počet článkov: 30

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Výzvy aj príležitosti)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Ako vznikajú nápady?)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)