Názory


Nemám(e) sa za čo hanbiť

23.2.2008 | Anton Štefánek
Nemám(e) sa za čo hanbiť Bolo veľmi zaujímavé a poučné čítať reakcie na „Ako sme ušetrili alebo Windows verzus Linux“. Väčšina reakcií však opomenula niekoľko dôležitých faktov, z ktorých sú podstatné dva – že ide...

Kybernetika a ekonómia

18.12.2007 | Ján Sarnovský
Kybernetika a ekonómia Čo hovorí o riadení zložitých systémov kybernetika? Už klasici kybernetiky Asby a Beer sformulovali dva veľmi dôležité princípy riadenia veľmi zložitých systémov.

Automatizácia a Vianoce

18.12.2007 | Marián Hrica
Automatizácia a Vianoce Len pár dní nás delí od najkrajších sviatkov v roku. Ako prežívajú automatizéri toto obdobie? Tradične po slovensky. U nás je december mesiacom dočerpávania zvyšujúcich finančných zdrojov...

Absencia dodávateľov technológií

18.12.2007 | Zoltán Lovász
Absencia dodávateľov technológií Jednou z podmienok úspešného nasadenia riadiaceho systému technologického procesu je spolupráca automatizérov s odborníkom, ktorý dobre pozná technológiu. Ideálny je prípad, keď aj...

Automatizácia a informatika – konkurencia či spolupráca?

17.12.2007 | Vojtech Veselý
Automatizácia a informatika – konkurencia či spolupráca? Vedný odbor Control Engineering sa venuje problematike riadenia najmä v oblasti priemyselných procesov. Pri realizácii systému riadenia sa v prvom rade definuje cieľ riadenia a potom sa...

Riešenia šité na mieru?

17.12.2007 | Ján Kováčik
Riešenia šité na mieru? S týmto slovným spojením sa dnes stretávame na každom kroku. Na mieru nám „ušijú“ automobil, dom či byt, nábytok, všetko záleží na našich predstavách, ale hlavne na finančných možnostiach.

Preferencie pri obstarávaní

17.12.2007 | Rastislav Prelec
Preferencie pri obstarávaní Pri obstarávaní nového produktu alebo riešenia, okrem definovania technickej stránky veci (vlastnosti, výkonnosť produktu), často riešime aj našu predstavu o profile budúceho dodávateľa....

Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu

10.10.2007 | Ladislav Jurišica
Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu Vývoj v určitej oblasti je viazaný na vývoj používaných technických prostriedkov, na vývoj teoretických disciplín danej oblasti, ako aj na vývoj „susedných“ oblastí, ktoré danú oblasť...

Odtrhneme sa od riadených procesov?

10.10.2007 | Vladimír Boďo
Odtrhneme sa od riadených procesov? Bezdrôtový prenos informácie z meracích prevodníkov je realitou. Najskôr iba pre káblovým prepojením ťažko dosiahnuteľné meracie miesta (rotory, ojedinelé merania na hranici objektu) alebo...

Ako sme ušetrili alebo Windows verzus Linux

10.10.2007 | Anton Štefánek
Ako sme ušetrili alebo Windows verzus Linux Obchodníci často používajú pri získavaní zákazníka taktiku, ktorá sa nazýva šteňa. Ponúknu zákazníkovi určitý produkt veľmi výhodne alebo priamo zadarmo (také malé chutné šteniatko) a...
Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany
DRONTEX 2023, Piešťany
CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čo potrebuje Slovensko pre ekologickú ekonomiku?)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Príde vám toto normálne?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Ventily a čerpadlá už nie sú len „kus železa“)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Michal Major (Tak to je a čo ďalej?)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)