Názory


To už sa naozaj všetci zbláznili?

16.11.2022 | František Duchoň
To už sa naozaj všetci zbláznili? Nedávno som bol na jednom projektovom stretnutí, kde sa kolegovia z Litvy vyjadrovali, že Industry 4.0 je už starý pojem. Vraj už sú tu pojmy Industry 5.0, 6.0 aj 7.0. Skoro mi odletela...

Bez moderných technológií neexistuje moderné zdravotníctvo

16.11.2022 | Anton Gérer
Bez moderných technológií neexistuje moderné zdravotníctvo Zdravotníctvo prechádza v posledných rokoch zaťažkávacou skúškou. V tom slovenskom sa okrem výzvy vyrovnať sa s liečbou pacientov s koronavírusom a ďalšími ochoreniami a...

Tvorivosť už nie je len doménou ľudí

19.10.2022 | Vladimír Šucha
Tvorivosť už nie je len doménou ľudí Veľmi dlho sme verili, že umenie aj celý kreatívny sektor budú málo ovplyvnené technológiami a umelou inteligenciou. A že sa stanú ostrovom, ktorý je takmer výlučne vyhradený ľuďom.

Nové technológie a prístupy môžu energetike pomôcť zvládnuť aktuálne výzvy

19.10.2022 | Anton Gérer
Nové technológie a prístupy môžu energetike pomôcť zvládnuť aktuálne výzvy S približne osemdesiat miliónmi kilometrov prenosových a distribučných vedení rozmiestnených po celom svete sú dnes elektrické siete chrbtovou kosťou bezpečných a spoľahlivých...

Držíme spolu?

16.9.2022 | Jozef Bodiš
Držíme spolu? V minulom príspevku som vyjadril názor, že charakterom súčasných inovácií má byť ako jeden z primárnych cieľov ich ekologický aspekt.

Smerujeme k robotickej spoločnosti

16.9.2022 | Anton Gérer
Smerujeme k robotickej spoločnosti Podľa viacerých štúdií zverejnených v tomto roku, ako aj zo zistení Medzinárodnej federácie robotiky (IFR) vyplýva, že robotika si za minulý rok pripísala ďalší rekord z...

Svet sa zbláznil

13.8.2022 | Ján Košturiak
Svet sa zbláznil Standa Bernard ma často zdraví slovami „drž se“. Počas covidu trochu upravil slogan svojho pivovaru: „Svět se zbláznil, držme se.“ A natočil k tomu krásne video, v ktorom sa ľudia...

Časy sa menia, na farme budúcnosti do videnia

12.8.2022 | Anton Gérer
Časy sa menia, na farme budúcnosti do videnia Voľakedy sa na pole chodilo za rána, za rosy, lebo vtedy sa vraj dobre kosí. Chlapi vyšli ešte ďaleko pred východom slnka, nakované kosy nabrúsili osličkou a už to svišťalo. Ako dobre...

Zápas o ľudské emócie sa stáva zápasom 21. storočia

14.7.2022 | Vladimír Šucha
Zápas o ľudské emócie sa stáva zápasom 21. storočia Vášnivo diskutujeme o tom, či stroje môžu mať emócie a ak áno, ako by vyzerali. Celkom nám pritom uniká, že algoritmy umelej inteligencie sú už dnes oveľa lepšie pri dekódovaní a...

Vynálezca PLC by sa čudoval

14.7.2022 | Anton Gérer
Vynálezca PLC by sa čudoval Keď pred viac ako dvadsiatimi rokmi Richard E. Morley predpovedal vo svojej knihe The Technology Machine: How Manufacturing Will Work in 2020 budúcnosť výrobného priemyslu, na žiadnej z...
atp jpurney 2024
ATP Journal - MEDIAINFO 2023

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Výzvy aj príležitosti)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Ako vznikajú nápady?)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)