Názory


Manažment energií je témou dňa

15.3.2022 | Anton Gérer
Manažment energií je témou dňa Koľko energie, ktorú platíte každý mesiac, sa spotrebuje skutočne efektívne? Podľa odborných štúdií to môže byť menej ako polovica, pričom zvyšok uniká cez netesné vzduchové kompresory,...

Bezpečnosť má čoraz vyššiu prioritu

14.2.2022 | Anton Gérer
Bezpečnosť má čoraz vyššiu prioritu Máte obavy o bezpečnosť vo vašom podniku? Potenciálne nebezpečenstvá sú rozmanité a ovplyvňujú každú organizáciu – bez ohľadu na to, či ide o veľkú korporáciu, stredne veľký podnik alebo...

Budujme štát pre 40 miliónov

13.2.2022 | Ján Košturiak
Budujme štát pre 40 miliónov Jan Antonín Baťa vo svojej knihe Budujme stát pro 40 000 000 lidí definoval cieľ vybudovať štát, ktorý bude kultúrne aj hospodársky najzdravším, najsilnejším a najbohatším štátom v Európe....

Odpad nepatrí na skládky, je lepšie energeticky ho zhodnotiť

20.1.2022 | Anton Gérer
Odpad nepatrí na skládky, je lepšie energeticky ho zhodnotiť V januárovom vydaní mi nedá začať inak ako prianím – do začatého roka vám všetkým prajem hlavne veľa zdravia, aby sa nám opäť vrátil optimizmus, pohoda a dôvod na radosť – v práci aj v...

V dobe umelej inteligencie nás dobré úmysly neuchránia pred transformačnými zmenami

07.1.2022 | Vladimír Šucha
V dobe umelej inteligencie nás dobré úmysly neuchránia pred transformačnými zmenami Umelá inteligencia je už dnes oveľa lepšia pri úkonoch, ktoré sú úzko definované, ako napríklad rozpoznávanie obrázkov a zvukov, alebo pri spracúvaní veľkých dátových súborov. Ľudská...

Mohol by som, ale nebudem…

16.12.2021 | Anton Gérer
Mohol by som, ale nebudem… V poslednom tohtoročnom editoriáli by som mohol napísať dlhšiu úvahu o stavebníctve a moderných technológiách, ktoré sú jednou z hlavných tém tohto vydania. No nebudem. Znižovaniu uhlíkovej...

Plán obnovy

16.12.2021 | Ján Košturiak
Plán obnovy V minulom roku sme diskutovali s politikmi, podnikateľmi a inovátormi o tom, že krajina potrebuje novú víziu a plán. Krajina sa neskladá z rezortov a jej inovácia sa nedá urobiť na...

Nemocnice budované ako fabriky

16.11.2021 | Miroslav Halecký
Nemocnice budované ako fabriky Asi málokto tuší, že nová nemocnica Penta Hospitals v bratislavských Boroch sa stavia na rovnakých princípoch ako najmodernejšia fabrika. Zdá sa to prekvapujúce, pretože zdravotníctvo ako...

Moderné zdravotníctvo využíva moderné technológie

16.11.2021 | Anton Gérer
Moderné zdravotníctvo využíva moderné technológie Zmeny a novinky v živote každého človeka predstavujú na začiatku často viac otáznikov ako odpovedí. Podobne je to aj s novými témami, ktoré pravidelne zaraďujeme do každoročne...

UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba

UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba Nástupom nových technológií, ako je aj umelá inteligencia (UI), ktorá dokáže predpovedať zlyhanie strojov, by sa mohlo zdať, že to bude viesť k možnosti zamestnať menej platených a...
Fórum kvality 2023

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (BI alebo UI?)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (To už sa naozaj všetci zbláznili?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Bez robotov by automobilový priemysel nebol tam, kde je)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Michal Major (Zdravý sedliacky rozum)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)