Názory


Výrobná inteligencia zlepšuje prevádzky v reálnom čase

18.11.2020 | Anton Gérer
Výrobná inteligencia zlepšuje prevádzky v reálnom čase Valí sa na nás plnou silou. Teraz nemám na mysli koronavírus, ale lavínu údajov. Tých, ktoré sa už teraz generujú vo výrobných prevádzkach, je viac, ako dokážeme využiť. A bude ich ešte...

Automatizácia a ľudia

25.10.2020 | Milan Čuj
Automatizácia a ľudia Aby firmy udržali krok so svojimi konkurentmi alebo aby ich predbehli nižšími nákladmi na produkt, prípadne získali rýchlejšiu schopnosť prispôsobiť sa požiadavkám zákazníkov, zavádzajú...

Nové technológie prinášajú úžitok prevádzkovateľom elektrizačných sústav

25.10.2020 | Anton Gérer
Nové technológie prinášajú úžitok prevádzkovateľom elektrizačných sústav Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa napriek medziročnému zníženiu celkových výdavkov o 7 % podarilo minulý rok v oblasti prenosových sústav opäť pokročiť...

Všemocná umelá inteligencia

18.9.2020 | František Duchoň
Všemocná umelá inteligencia K napísaniu tohto príspevku ma priviedol článok Umelá inteligencia rozširuje ľudské schopnosti, nenahrádza ich v ATP Journal 7/2020. Viaceré myšlienky a formulácie ma ako robotika dostali...

Vidieť nové možnosti strojového videnia

18.9.2020 | Anton Gérer
Vidieť nové možnosti strojového videnia Rýchlosť zmien v spoločnosti je priamo úmerná vzniku nových technológií a ich širokému prijatiu. V nasledujúcich rokoch sa tempo technologických inovácií pravdepodobne tak zrýchli, že...

Priemyselné armatúry stoja za pozornosť

18.8.2020 | Anton Gérer
Priemyselné armatúry stoja za pozornosť Aby podniky dokázali premeniť investície na výnosy, musia znižovať náklady na vstupoch, pri spotrebe materiálu a generovaní nepodarkov a zvyšovať účinnosť a produktivitu svojich...

Starý a nový svet

18.8.2020 | Ján Košturiak
Starý a nový svet Čudný svet, povedia si raz naše vnúčatá. Budú sa diviť nad tým, ako kamióny vozili po svete výrobky, tankery ropu, vo veľkých rúrach sa prepravoval plyn a cez stožiare a drôty elektrina....

Znižovanie nákladov – dvakrát meraj, raz…

12.7.2020 | Milan Čuj
Znižovanie nákladov – dvakrát meraj, raz… Koronakríza znamenala pre mnohé podniky veľké zmeny. Niektoré firmy zaznamenali nárast predaja a príjmov. Boli to napríklad maloobchody potravín a e-shopy. No zároveň pre prevažnú väčšinu...

Kým sa vyvinie digitálna vakcína, vírusy sa budú šíriť aj v kyberpriestore

12.7.2020 | Anton Gérer
Kým sa vyvinie digitálna vakcína, vírusy sa budú šíriť aj v kyberpriestore Ak možno veriť palcovým titulkom na hlavných stránkach viacerých ekonomických a odborných médií, tak presun práce z kancelárií do domáceho prostredia nebude len prechodným javom...

Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE

11.6.2020 | Radoslav Štompf
Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE Celosvetový prechod na obnoviteľné zdroje energie je nielen trendom očakávaným, ale aj nevyhnutným. Očakávaným z toho dôvodu, že obnoviteľné zdroje sa jednoducho stávajú najlacnejším...
CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc
DRONTEX 2023, Piešťany
Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čo potrebuje Slovensko pre ekologickú ekonomiku?)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Príde vám toto normálne?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Robotika, drony aj priemyselné metaverzum)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Michal Major (Bez nás to nejde! Či azda áno?)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)