Ing. Anton Štefánek


Industry 4.0

21.12.2015
Aj keď zatiaľ neexistuje presná definícia tohto pojmu, malo by ísť predovšetkým o informatizáciu výrobných a logistických technológií v rámci komunikácie stroj – stroj. Cieľom majú byť...

Monitorovanie stavu

09.9.2015
Jednou z najaktuálnejších tém v priemysle sa stáva monitorovanie stavu (alebo ako hovoria odborníci Condition Monitoring). Téma je lákavá, pretože navodzuje (prípadne priamo sľubuje)...

Kam sa podela vnútorná diagnostika

13.7.2015
Nedávno sme analyzovali veľké poruchy, ktoré spôsobili zastavenie montážnej linky. V našom prípade ide o pokles dostupnosti pod 97 %, teda prestoj dlhší ako 13,5 minúty. Prvá polovica...

Meranie výkonov údržby

16.3.2015
Súčasťou odmeňovania v našom podniku je tzv. Bussines Tacho (BT). Predstavuje súbor ukazovateľov (KPI – Key Process Indicator), pomocou ktorých sa vyhodnocuje výkonnosť príslušnej...

Prax vs. vysokoškolské štúdium

08.7.2008
Takmer každý rok sa snaží na našom oddelení aspoň jeden študent vypracovať diplomovú alebo bakalársku prácu. Nemusí ísť pritom o prácu, z ktorej môžeme mať bezprostredný úžitok. Skôr ide o...

Kam kráčaš, hromadná výroba?

08.4.2008
Nedávno sa vrátila skupina vedúcich pracovníkov zo služobnej cesty v Japonsku. Navštívili viacero závodov nášho najväčšieho konkurenta – firmy Toyota. Na spoločnom stretnutí nám potom...

Nemám(e) sa za čo hanbiť

23.2.2008
Bolo veľmi zaujímavé a poučné čítať reakcie na „Ako sme ušetrili alebo Windows verzus Linux“. Väčšina reakcií však opomenula niekoľko dôležitých faktov, z ktorých sú podstatné dva – že ide...

Ako sme ušetrili alebo Windows verzus Linux

10.10.2007
Obchodníci často používajú pri získavaní zákazníka taktiku, ktorá sa nazýva šteňa. Ponúknu zákazníkovi určitý produkt veľmi výhodne alebo priamo zadarmo (také malé chutné šteniatko) a...

Ako ma spravodlivosť dobehla

09.7.2007
Riadiacim systémom sa venujem už viac ako 25 rokov. Najskôr ako vývojový pracovník. Vyvíjali sme riadiace systémy (dostupných systémov na trhu bolo málo a väčšina bola na naše účely...

Zbernice, zbernice, kde vás ľudia berú

11.4.2007
ISA, ISA XT, ISA AT, MCA, EISA, PC/104, INTERBUS, PROFIBUS, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, PROFIBUS FMS, ETHERNET, INDUSTRIAL ETHERNET, VME, PCI, PCI EXPRESS, PCMCIA, LPC, AGP, AC97/HDA, MODBUS,...
IPA - USA TOUR 2024

Ing. Anton Štefánek

Ing. Anton Štefánek

Ing. Anton Štefánek
centrálna údržba Volkswagen Slovakia, a.s.

Počet článkov: 11

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Bez nových technológií by sme o novej energetike nehovorili)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Dva svety)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Škereň Teodor (Prediktívna údržba a IOT)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)