Ing. Pavol Stračár


Diaľková diagnostika VTZ

14.6.2011
V automatizačnej technike existujú rôzne možnosti riešení sledovania stavu podporných zariadení a ich diagnostiky. V nasledujúcich riadkoch by som priblížil môj pohľad na túto problematiku.

Pracovisko operátorov

03.3.2011
V období, keď som začal pracovať v cementárni, na mňa veľmi zapôsobila centrálna dozorňa, z ktorej sa už vtedy diaľkovo ovládali technologické linky. Miestnosť bola veľká asi 500 m2.

Tepny automatizácie

23.11.2010
Nedávno som v mojej praxi začal riešiť problém káblových kanálov, a tak by som sa chcel s vami podeliť o niektoré skúsenosti. Káblové kanály si možno predstaviť ako tepny v ľudskom tele,...

Projekty a zmeny

08.8.2010
Každý akokoľvek kvalitne pripravený a zrealizovaný projekt zastihnú časom väčšie alebo menšie zmeny, ktoré trápia nejedného technika. Nechcem sa vo svojej úvahe zaoberať projektovou...

Decentrálne ovládanie a podsystémy

04.5.2010
V praxi nachádzame rôzne riešenia centrálneho a decentrálneho ovládacieho systému. Pri svojej práci som sa stretol s riešením decentrálneho ovládania, ktoré je charakteristické tým, že...

Znižovanie nákladov

07.11.2009
V tomto období veľa výrobných spoločností nastupuje na cestu znižovania nákladov a pozastavuje investície. Niektoré úspešne a niektoré menej – to je však na posúdenie vedenia každej...

Databázy – súčasť automatizácie

24.7.2009
Poviete si, že databáza nie je nič nové, a určite máte pravdu. Ale je to podporný nástroj automatizácie a jej význam sa naplno ukáže, až keď dokážeme previazať jej flexibilitu s ostatnými...

Úskalia realizácie projektov

03.5.2009
Odhliadnuc od terajšej finančnej krízy, ktorá nás oslovuje z každej strany a pletie sa nám do osobného i profesionálneho života, skúsme sa venovať tomu, čo nás trápi pri realizácii...

Vysokoškoláci a zamestnanie

21.2.2009
Dovoľte mi, aby som sa zamyslel nad situáciou na trhu práce v oblasti automatizácie procesov. V dnešnom období, keď sa rady „elektrikárov“ v priemyselných podnikoch skôr znižujú ako...
Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany
DRONTEX 2023, Piešťany
CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc

Ing. Pavol Stračár

Ing. Pavol Stračár

Ing. Pavol Stračár
Po skončení štúdia na bývalej Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave so zameraním Elektrotechnológia v roku 1978 sa zamestnal v cementárni Rohožník. Tu pôsobí dodnes na pozícii projektového manažéra. Počas pôsobenia v cementárni prešiel viacerými pozíciami z oblasti elektro. K automatizácii sa dostal počas pôsobenia v Elektroúdržbe. „Tu som bol v roku 1991 postavený pred rozhodnutie či zostať v údržbe, alebo vytvoriť nový tím, ktorý sa bude zaoberať výmenou ovládacieho systému v cementárni. Zvolil som si tú druhú, pre mňa veľmi zaujímavú cestu, ktorá ma obohatila o nové skúsenosti. Z dnešného pohľadu myslím, že som urobil dobre. Rekonštrukcia rotačnej pece v roku 2004 ma odklonila na dráhu investícii, kde pracujem doteraz.“

Počet článkov: 19

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čo potrebuje Slovensko pre ekologickú ekonomiku?)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Príde vám toto normálne?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Robotika, drony aj priemyselné metaverzum)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Michal Major (Bez nás to nejde! Či azda áno?)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)