prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.


Tabuľky a ľudia

18.11.2022
Jeden podnikateľ dlho poctivo pracoval a vybudoval dobrú firmu. Mal zamestnanca, ktorý vypísal správnu tabuľku a dostal od štátu peniaze na postavenie haly a nákup technológie. Založil...

Svet sa zbláznil

13.8.2022
Standa Bernard ma často zdraví slovami „drž se“. Počas covidu trochu upravil slogan svojho pivovaru: „Svět se zbláznil, držme se.“ A natočil k tomu krásne video, v ktorom sa ľudia...

Flow

12.5.2022
Slovo flow, alebo tok, by sa malo vyučovať v školách. Hlavne jeho obsah a vplyv na náš život. Keď sme riešili štíhle procesy v podnikoch, budovali sme plynulý tok doručovania hodnoty k...

Budujme štát pre 40 miliónov

13.2.2022
Jan Antonín Baťa vo svojej knihe Budujme stát pro 40 000 000 lidí definoval cieľ vybudovať štát, ktorý bude kultúrne aj hospodársky najzdravším, najsilnejším a najbohatším štátom v Európe....

Plán obnovy

16.12.2021
V minulom roku sme diskutovali s politikmi, podnikateľmi a inovátormi o tom, že krajina potrebuje novú víziu a plán. Krajina sa neskladá z rezortov a jej inovácia sa nedá urobiť na...

Železo a betón

10.9.2021
Tomáš Baťa pred takmer sto rokmi povedal, že budovy bez ľudí sú iba železo a betón. Sú krajiny, ktoré produkujú železo a betón, a krajiny, kde sa orientujú na znalosti a inovácie. Rozdiel...

„Réžisti“

19.7.2021
Keď sa vo firme znižujú náklady, často sa hľadajú režijní pracovníci – skladníci, manipulanti, zoraďovači, údržbári, upratovačky, asistentky a rôzni iní pomocní pracovníci. Všimli ste si,...

Krásna doba

16.3.2021
„Nie som ochotný ľutovať sa. Som nadšený týmito pomermi.“ Tieto slová povedal Tomáš Baťa pred svojimi spolupracovníkmi v čase veľkej hospodárskej krízy, keď krachovali firmy, ľudia strácali...

Najlepšia inovácia

11.12.2020
Celý život robím inovácie. Nedávno ma oslovila firma Linet, aby som si zaspomínal na spoločné projekty. Premýšľal som nad projektmi vo Fraunhofer IPA Stuttgart, TU Wien, OMS...

Starý a nový svet

18.8.2020
Čudný svet, povedia si raz naše vnúčatá. Budú sa diviť nad tým, ako kamióny vozili po svete výrobky, tankery ropu, vo veľkých rúrach sa prepravoval plyn a cez stožiare a drôty elektrina....
IPA - USA TOUR 2024

prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.
IPA Slovakia, s.r.o.

Počet článkov: 24

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Bez nových technológií by sme o novej energetike nehovorili)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Dva svety)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Škereň Teodor (Prediktívna údržba a IOT)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)