Ing. Anton Gérer


Ruku na srdce

11.12.2017

s našimi tínedžermi pravidelne riešim otázku maximálne prípustného času, ktorý majú vyhradený na použitie mobilných telefónov na niečo iné, ako telefonovanie. Viem, lepšie by bolo, keby sami poznali mieru. Skláňam sa pred tými, ktorí to so svojimi deťmi dokážu ustáť. Nuž, máme na čom pracovať. Virtuálny svet neočaril len decká.

Úloha MES sa bude vo vzťahu k IIoT meniť

15.11.2017

Nastupujúci priemyselný internet vecí (IIoT) prináša zásadnú zmenu v tom, ako a kde budú informačné technológie používané v rámci priemyselných prevádzok a rozhodovacích procesov. Keďže čoraz viac „vecí“ má schopnosť zbierať údaje a sú vybavené ďalšími inteligentnými funkciami, budú potrebné aj nové systémové a údajové architektúry. Tie by podľa spoločnosti LNS Research mali „stenčiť existujúce hierarchie, poskytovať údaje z akéhokoľvek miesta a zariadenia na akékoľvek miesto a zariadenie a umožniť aj vznik novej generácie podnikových aplikácií“. Pred výrobcami sa však teraz vynára otázka, do akých technologických oblastí by dnes mali investovať a ako sa môžu pripraviť na budúcnosť. Bude pokračovať vývoj výrobných rozhodovacích systémov (MES) smerom k systémom riadenia výrobných činností (MOM)? Ako bude možné prepojiť technológie MOM s technológiami rozsiahlych údajov (big data)? 

Energetika nie je výnimkou, ak ide o kybernetickú bezpečnosť

06.10.2017

Nastupujúcej digitalizácii priemyslu sa nevyhne ani sektor energetiky. Jednou z hlavných výziev tohto nového trendu je zaručiť adekvátnu bezpečnosť pre operátorov, účastníkov trhu a spotrebiteľov. Na úrovni Európskej únie sa vytvorilo niekoľko aktivít, ktoré mali zjednotiť a zharmonizovať prístupy v tejto otázke – Európska bezpečnostná agenda, Digitálna komunikácia na jednotnom trhu či nariadenie o bezpečnosti sietí a informačných systémov (NIS), ktoré sa považuje za prvý dielik rozsiahlej európskej legislatívy týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti.

S materiálmi budú čoraz viac manipulovať roboty

19.9.2017

V priebehu najbližších piatich rokov by mal trh s aplikáciami robotov v oblasti manipulácie s tovarom narásť približne na úroveň 39 miliárd USD. Vyplýva to s nedávnej štúdie, ktorú začiatkom tohto roku uverejnila spoločnosť Allied Market Research. Uvedená suma zahŕňa široké spektrum robotizovaných riešení – od dopravníkových systémov až po robotické ramená, ale jednoznačne odkrýva explozívny rast trhu v tejto oblasti. Očakáva sa, že z geografického hľadiska bude najväčší dopyt po týchto automatizačných riešeniach v Európe, aby podporili rast jej výrobného sektora. Čo vlastne poháňa rast dopytu po robotických riešeniach určených na manipuláciu s tovarom? Manipulácia s tovarom, napr. aplikácie typu zober a polož, paletizácia či čiastočný prenos medzi dvomi pozíciami, sú potrebné takmer vo všetkých procesoch, ktoré sú súčasťou výrobného postupu. Mnohé z týchto procesov sú veľmi jednoduché, a preto možno v budúcnosti očakávať využitie robotických technológií na ich vykonávanie.

Spoľahlivosť a údržba

22.8.2017

Celková efektívnosť zariadenia. Správa a riadenie podnikových aktív. Údržba strojov a zariadení. Spoľahlivosť. A mohol by som vymenovať ďalších niekoľko desiatok pojmov. Všetky ovplyvňujú fungovanie výrobného podniku. Ak sú pochopené a dobre zavedené.

Dokáže priemysel využiť umelú inteligenciu?

16.7.2017

Výrobný a spracovateľský priemysel prostredníctvom riadiacich systémov a regulátorov v podstate využíva umelú inteligenciu už niekoľko rokov v obmedzenej forme, napr. samonastavujúce sa PID regulátory či Kalmanove filtre. Možno považovať za prvky umelej inteligencie napr. dynamické programovanie či rôzne stochastické metódy riadenia? Asi áno.

Čím skôr začnete, tým lepšie

13.6.2017

Ransomware je typ zákerného softvéru, ktorý po infikovaní počítača zablokuje prístup k niektorým alebo všetkým súborom až do chvíle, kým nie je zaplatené výkupné. Toľko na úvod definícia z Wikipédie. V polovici mája napadol tento typ softvéru desiatky tisíc počítačov patriacich nemocniciam, bankám, školám, univerzitám, automobilkám, železniciam či jednotlivcom. Prípady boli hlásené z viac ako 100 krajín po celom svete. Slovensko je v boji a ochrane proti kybernetickým útokom veľmi pasívne a podľa prieskumu spoločnosti KPMG len päť percent najvyšších predstaviteľov firiem na Slovensku považuje kybernetický útok za najväčšiu hrozbu.

O agentúre a veľtrhoch, ktoré nemajú obdobu

16.5.2017

Už čoskoro sa otvoria brány najväčšieho technického odborného podujatia na Slovensku – prvýkrát sa na jednom mieste a v rovnakom termíne predstavia Medzinárodný strojársky veľtrh a ELO SYS. Aj keď ide o dva samostatné veľtrhy, z ktorých každý má svojho majiteľa, odborná verejnosť podvedome očakáva akúsi synergiu, ktorá by mala obohatiť návštevníkov aj vystavovateľov. Obidvom organizátorom sa ponúka výnimočná príležitosť vytvoriť na Slovensku jediný (vnímané z pohľadu návštevníka) reprezentatívny priemyselný veľtrh.

Sme viac ako európsky štandard

12.4.2017

Bol by som nerád, keby názov vyznel akokoľvek nacionalisticky alebo naduto, ale jedno je isté. Technické riešenia, ktoré na Slovensku vznikajú ako výsledok umu a šikovnosti našich, slovenských ľudí, sú rovnako kvalitné ako kdekoľvek inde v Európe. V niektorých oblastiach sme aj nad týmto štandardom. Nedovolil by som si takéto tvrdenia vysloviť, keby som sa o tom nemal možnosť presvedčiť aj osobne.

Vpred k ľudskejším technológiám

24.2.2017

V poslednom období som mal možnosť zoznámiť sa s viacerými víziami renomovaných spoločností načrtávajúcich technologické a s tým súvisiace socioekonomické trendy, ktoré nás v najbližšom období môžu stretnúť a na ktoré by sme sa mali pripraviť. Vskutku zaujímavé čítanie. Hovorí sa, že to, čo sa objaví v týchto predpovediach, býva často smerodajným vodidlom pre rôzne fondy či anjelských investorov, kde majú nasmerovať svoje zdroje.

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Anton Gérer

Anton Gérer

Ing. Anton Gérer
šéfredaktor ATP Journal

Počet článkov: 78

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Dáta – základ riadenia a zlepšovania)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Akých absolventov pripravovať na Priemysel X.Y?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Dôvod rozmýšľať nad vyšším podielom automatizácie)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (O víruse)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
Podujatia na deň 9.6.2020
NEWMATEC 2020, Tále - NOVÝ TERMÍN!

09.6.2020 - 10.6.2020

10
Podujatia na deň 10.6.2020
NEWMATEC 2020, Tále - NOVÝ TERMÍN!

09.6.2020 - 10.6.2020

11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
Podujatia na deň 23.6.2020
SENSOR + TEST 2020, Norimberg, Nemecko

23.6.2020 - 25.6.2020

24
Podujatia na deň 24.6.2020
SENSOR + TEST 2020, Norimberg, Nemecko

23.6.2020 - 25.6.2020

25
Podujatia na deň 25.6.2020
SENSOR + TEST 2020, Norimberg, Nemecko

23.6.2020 - 25.6.2020

26 27 28
29 30  
RSS | iCal