Ing. Marián Hrica


Jeden za všetkých

21.2.2009
Výroba obrábacej techniky a spolu s ňou CNC riešenia zaznamenali v ostatnom roku nebývalý rozvoj. Požiadavky konštruktérov strojov sú stále vyššie: nárast rezných rýchlostí, rýchlostí...

Damoklov meč

01.11.2008
Jednou z najdôležitejších úloh posledných mesiacov je aj v našej firme šetrenie nákladov. Dôsledné analýzy nákladových položiek, hľadanie rezerv, optimalizácia procesov, návrhy na...

Sicher je sicher

24.7.2008
Najnovšie odborné analýzy ukazujú rozsiahly boom elektronických bezpečnostných systémov. Automatické kontrolovanie budov, rôzne videosystémy, registrácie a sledovania osôb, biometrie,...

Panta rei v automatizácii

24.5.2008
Pohyb je jedným z najzákladnejších faktorov vývoja. Túto skutočnosť si uvedomujú všetci význační výrobcovia, tomu prispôsobujú svoje výrobné programy a inovácie. Najmarkantnejšie sa dá...

Inteligentné siete

17.3.2008
Sú megatrendom tohto storočia. Už dnes ich nájdeme vo všetkých oblastiach života. Počnúc priemyslom cez technológiu budov, dopravu, končiac medicínou. Na jednom z posledných vyšetrení som...

Automatizácia a Vianoce

18.12.2007
Len pár dní nás delí od najkrajších sviatkov v roku. Ako prežívajú automatizéri toto obdobie? Tradične po slovensky. U nás je december mesiacom dočerpávania zvyšujúcich finančných zdrojov...

S istotou do cieľa

18.9.2007
Stále sa rozširujúce navigačné systémy (obľúbená hračka súčasných mužov) nám denne pomáhajú byť na správnej ceste a dosiahnuť cieľ čo najefektívnejšie. Aj tu je však nevyhnutné zadať...

Automatizovať s energiou

08.6.2007
Stále rastúca životná úroveň a neustále stúpajúce požiadavky na množstvo a kvalitu spotrebných výrobkov priamo ovplyvňujú aj požiadavky našich zákazníkov na produkty automatizačnej a...

Quo Vadis automatizácia

04.4.2007
Píše sa rok 2061, stroje a riadiace systémy ešte existujú, niektoré sú dosť zostarnuté, tie prvé, storočné ako ja sú už len v múzeu. Všetky komunikačné procesory, integrované CPU,...

Ing. Marián Hrica

Ing. Marián Hrica

Ing. Marián Hrica
STU Bratislava, Elektrotechnická fakulta, katedra Technická Kybernetika, zameranie Riadiace systémy, 1985 – 1990 projektant merania a regulácie Elektromont Bratislava 1990 1994 samostatný projektant riadiacich systémov PPA Bratislava 1994 – 1996 projektant automatizačných systémov Siemens KWU Erlangen 1996 – 1998 vedúci projektu EMO 1,2 PPA Bratislava 1998 – 2003 obchodný riaditeľ a konateľ PPA Energo 2003 riaditeľ divízie Industry Automation/Drive Technologies Siemens s.r.o. Bratislava.
Je členom redakčnej rady ATP Journal.

Počet článkov: 19

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Bez nových technológií by sme o novej energetike nehovorili)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Dva svety)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Škereň Teodor (Prediktívna údržba a IOT)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)