Ing. Viera Peťková, PhD.


Aby chyba nevznikla

14.4.2014
Aby sa dosiahla primeraná kvalita, treba prísne sledovať výrobné technológie. Aj staršie technologické celky, výrobné linky dokážu pri zodpovednej starostlivosti poskytnúť očakávanú službu....

Na výrobné podmienky sa pripravme vopred

27.1.2014
Čoraz dôležitejšími nástrojmi na riadenie činností, procesov, výrobkov a služieb v spoločnostiach sa stávajú rozhodovacie procesy vychádzajúce z hodnotenia rizík. Po nastavení systému,...

Nie je ľahké vždy sa správne rozhodnúť

28.11.2013
Pre dnešnú dobu moderných technológií je typická snaha zlepšovať výrobné postupy a optimalizovať výrobné procesy s cieľom znižovania nákladov. K optimalizácii akýchkoľvek procesov, ktoré...

Komunikácia

13.8.2013
Ľudia sa pri stretnutiach obyčajne rozprávajú, vymieňajú si názory, komunikujú. Ich komunikácia môže prebiehať aj na veľké vzdialenosti bez priameho kontaktu. Cesta pohybu informácií medzi...

Diagnostikovateľnosť

17.5.2013
Keď si kupujem nový spotrebič do domácnosti, tak očakávam, že mi bude slúžiť bez poruchy. To platí za predpokladu, že výrobca zhodnotil jeho reálny stav vo výstupnej kontrole. 

Kde sú skryté rezervy v šetrení s energiou

13.2.2013
Dnešné časy podobne ako i obdobie minulé je obdobím hľadania relatívne najlacnejších energií. Energia je pre život nenahraditeľná. Z hľadiska energie sa dejiny ľudstva rozdeľujú do troch...

Spoľahlivosťou k úspechu v podnikaní

04.10.2012
Každý podnikateľský subjekt má svoje ukazovatele, ktoré aktívne meria a riadi. Úspech podniku ovplyvňuje niekoľko faktorov. V prvom rade je to správny výber výrobných zariadení a manažment...

Pohyb je prirodzenou aktivitou života

04.7.2012
Prirodzenou aktivitou života je pohyb. Pri každom pohybe dochádza k treniu a tým opotrebeniu. V súčasnosti je aj u ľudí častým diagnostikovaným problémom ochorenie v pohybovom...

Ako možno zvýšiť konkurencieschopnosť svojho podniku?

16.4.2012
Posledných pár rokov sa stretávam s priateľmi, s ­ktorými si kladieme otázku, ako prebudiť väčší záujem po celoživotnom vzdelávaní. Kde by sa dostala spoločnosť, ak by mala síce vysoko...

Ing. Viera Peťková, PhD.

Ing. Viera Peťková, PhD.

Ing. Viera Peťková, PhD.
lektorka z podniku v národnom projekte Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
vedúca diagnostiky strojov, Eustream, a.s. vedúca Certifikačného orgánu personálu

Počet článkov: 19

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Bez nových technológií by sme o novej energetike nehovorili)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Dva svety)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Škereň Teodor (Prediktívna údržba a IOT)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)